Fler nyheter

27 juni 2019

Kronobergarna ger hälso- och sjukvården bra betyg

Det visar den webbenkät som drygt 800 personer i Kronobergspanelen svarat på. Högst betyg får Region Kronoberg inom områdena jämlik vård, bemötande och delaktighet.

Enkäten med 16 frågor om bland annat tillgänglighet, delaktighet och bemötande skickades ut till Kronobergspanelen i april.

Med enkäten vill vi göra en första mätning för att se hur vi ligger till i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren, detta för att kunna följa utvecklingen och se att vi blir bättre på det som vi lovat våra invånare, säger Ingeborg Franzén utvecklingsdirektör i Region Kronoberg. 

Närmare Kronobergaren är den strategin som utgör grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg.

Högt betyg för delaktighet och bemötande

Resultatet visar att kronobergarna i stort är nöjda med hälso- och sjukvården i länet. Bäst tycker man att Region Kronoberg är inom områdena jämlik vård, bemötande och delaktighet. Nio av tio upplever att vården är jämlik, åtta av tio att de får vara delaktiga i sin vård och nio av tio att de får ett trevligt bemötande och möts av kompetent personal.

Det är mycket positivt att vi får höga siffror vad gäller delaktighet och bemötande. Samtidigt är det här en bra pulsmätning för att se vilka områden vi ytterligare behöver fokusera på och förbättra framöver. När det gäller tillgänglighet kan vi bli bättre, detsamma gäller kunskapen till kronobergarna om hur de själva kan stärka sin hälsa, säger Ingeborg Franzén.

Årlig uppföljning

En enkät kommer att skickas ut varje år mellan 2019-2027 för att följa hur kronobergarna upplever att Region Kronoberg når målen i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi. Analysen av uppföljningen ska ligga till grund för hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete, prioriteringar och särskilda satsningar.

Om Kronobergspanelen

I panelen deltar drygt 1 100 slumpvis utvalda personer från hela Kronoberg. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på frågor om ämnen som är aktuella för Region Kronoberg, såväl om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik som regional utveckling.

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Relaterade nyheter

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

17 juli 2019

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...