Fler nyheter

27 juni 2019

Kronobergarna ger hälso- och sjukvården bra betyg

Det visar den webbenkät som drygt 800 personer i Kronobergspanelen svarat på. Högst betyg får Region Kronoberg inom områdena jämlik vård, bemötande och delaktighet.

Enkäten med 16 frågor om bland annat tillgänglighet, delaktighet och bemötande skickades ut till Kronobergspanelen i april.

Med enkäten vill vi göra en första mätning för att se hur vi ligger till i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren, detta för att kunna följa utvecklingen och se att vi blir bättre på det som vi lovat våra invånare, säger Ingeborg Franzén utvecklingsdirektör i Region Kronoberg. 

Närmare Kronobergaren är den strategin som utgör grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg.

Högt betyg för delaktighet och bemötande

Resultatet visar att kronobergarna i stort är nöjda med hälso- och sjukvården i länet. Bäst tycker man att Region Kronoberg är inom områdena jämlik vård, bemötande och delaktighet. Nio av tio upplever att vården är jämlik, åtta av tio att de får vara delaktiga i sin vård och nio av tio att de får ett trevligt bemötande och möts av kompetent personal.

Det är mycket positivt att vi får höga siffror vad gäller delaktighet och bemötande. Samtidigt är det här en bra pulsmätning för att se vilka områden vi ytterligare behöver fokusera på och förbättra framöver. När det gäller tillgänglighet kan vi bli bättre, detsamma gäller kunskapen till kronobergarna om hur de själva kan stärka sin hälsa, säger Ingeborg Franzén.

Årlig uppföljning

En enkät kommer att skickas ut varje år mellan 2019-2027 för att följa hur kronobergarna upplever att Region Kronoberg når målen i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi. Analysen av uppföljningen ska ligga till grund för hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete, prioriteringar och särskilda satsningar.

Om Kronobergspanelen

I panelen deltar drygt 1 100 slumpvis utvalda personer från hela Kronoberg. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på frågor om ämnen som är aktuella för Region Kronoberg, såväl om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik som regional utveckling.

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Relaterade nyheter

Så kan vi minska antalet suicid

13 september 2019

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 1...

Ljungbys kirurgiplacering får toppbetyg av AT-läkarna

12 september 2019

I SYLF:s (Sveriges Yngre Läkares Förening) årliga AT-ranking får kirurgiplaceringen på Ljungby lasarett högst betyg i hela landet.

Digital tobaksavvänjning ska hjälpa fler

10 september 2019

Region Kronoberg har under lång tid erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuder Primärvårdens hälsoenhet behandlingen också digitalt, där patienten går igenom avvänjningen via sin mobil e...

Fler oklarheter när syrgasbehandlad patient åkte hem från sjukhus anmäls enligt Lex Maria

9 september 2019

Region Kronoberg anmäler en allvarlig händelse då en patient med syrgasbehandling, efter hemtransport från sjukhus fick cirkulationsstillestånd och avled.