Fler nyheter

21 maj 2018

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs arbetsplatser, både offentliga och privata, att klimateffektivisera sina resor och godstransporter. Under en treårsperiod får arbetsplatserna verktyg som ska göra det enklare för deras anställda att resa miljövänligare till, från och inom jobbet.

Alla måste arbeta tillsammans för att minska vår klimatpåverkan och göra Kronoberg grönare. Att satsa på att göra länets arbetsplatser klimatsmartare och få in miljötänket i vardagen är viktiga steg för att vi ska nå våra klimatmål, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg och Energikontor Sydost har bjudit in Kronobergs största arbetsplatser (kommuner, länsstyrelsen och stora företag) till en treårig utmaning där de ska minska sin klimatpåverkan från arbetspendling, tjänsteresor, besöksresor och godstransporter, med hjälp från Region Kronoberg och Energikontor Sydost. Satsningen är ett projekt finansierat av EU:s regionalfond och regionala tillväxtmedel och pågår under tre år.

Anställda får låna elcyklar och teståka kollektivtrafiken

Under utmaningens gång får arbetsplatserna verktyg som ska hjälpa dem att minska sina resors klimatpåverkan. Först genomför Region Kronoberg och Energikontor Sydost en resevaneundersökning på arbetsplatsen för att kartlägga dess arbetspendling, tjänsteresor och godstransport. Därefter får arbetsplatsen en verktygslåda som är skräddarsydd utifrån resultatet på undersökningen.

Verktygslådan innehåller allt från att teståka kollektivtrafiken och låna elcykel till utbildningsinsatser och tävlingar för arbetsplatsens anställda. Dessutom får arbetsplatsen hjälp med att optimera sina interna och externa godstransporter.

Klimatutmaningen är oerhört viktig men också svår. Genom kunskap om varför vi ska och hur vi kan agera hoppas vi motivera var och en att faktiskt göra skillnad. Vi behöver förändra samhällsstrukturer om vi ska nå våra mål. Men vi kan också, var och en, vara med och förändra genom de små stegen i vardagen säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg.

Arbetsplatserna får en klimatsmart verktygslåda att välja ur

Projektet kommer också att jobba med att förändra arbetsplatsernas attityder kring resefrågorna. Det gör en stor skillnad på klimatet att ha en video- eller telefonkonferens istället för ett fysiskt möte på annan ort och att jobba hemifrån istället för att resa till arbetsplatsen varje dag.

Jag bor själv tre mil från min arbetsplats, Region Kronobergs kontor i Växjö centrum, men eftersom att jag kan jobba hemifrån några dagar i veckan och samåka med mina grannar kan jag på så vis minska mina koldioxidutsläpp, säger projektledaren Maria Persdotter. 

Förutom miljövinsterna med att samåka och arbeta hemifrån anser Maria att det är skönt att slippa leta parkeringsplats på morgonen och att samåkning innebär en social stund med människor som bor i hennes omgivning.

För mer information

Maria Persdotter Isaksson

Projektledare Hållbar Mobilitet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 59

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Fördröjda åtgärder vid allvarlig händelse

15 juni 2018

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria, då ett barn med allvarlig näsblödning fick vänta onödigt länge på rätt behandling.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...