Fler nyheter

15 november 2018

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Solen är den mest miljövänliga energikällan vi har här på jorden. Den producerar 15 000 gånger mer energi än vad vi förbrukar till industri, transporter och uppvärmning. När våra elever i länet säljer andelar i solceller bidrar de till mer klimatneutral elproduktion och en hållbar utveckling, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 
Utbildningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder har sedan 2014 arbetat för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Elever har genomfört utmaningar med olika teman: rymden, flöde, rörelse – och nu senast ljus. Klasserna som har gjort utmaningarna har fått en belöning i slutet på varje termin. Nu vill Maker tour – Mot nya höjder vända på detta och visa att det även är en belöning att hjälpa andra. Därför lanseras nu Mot nya höjder ger energi – ett sätt för eleverna att hjälpa andra elever på andra sidan jorden. 
Solcellerna kommer lysa upp klassrummen
Kronobergs elever kommer få möjlighet att sälja andelar i solceller som sedan monteras vid en skola i Thailand. Solcellerna, som säljs för 125 kronor styck, kommer – bokstavligt talat – lysa upp klassrummen, driva vattensystem med mera. Målet är att Kronobergseleverna ska bidra till en bättre skolgång för sina medsystrar och -bröder. 
 Jag har tidigare jobbat mycket med denna typ av välgörenhetsinsatser och har sett vilken enorm skillnad det gör. Att Kronobergseleverna kan vara med och bidra till en bättre värld för elever på andra sidan jorden känns fantastiskt, säger rallykartläsaren Tina Thörner som är Maker tour – Mot nya höjders ambassadör.
”Eleverna får göra konkret nytta”

Mot nya höjder ger energi tangerar flera av FN:s globala mål. Vi vill öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Att göra det genom en konkret insats som minskar klimatpåverkan på riktigt samtidigt som barn i andra delar av världen får en bättre skola är både pedagogiskt och viktigt. Vi ökar elevernas intresse för miljöfrågor genom att de får göra konkret nytta. Genom insatsen ökar förståelsen för att vi lever på samma planet och klimatutmaningen är global, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör. 

Om Maker tour - Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i Kronobergs och Gävleborgs grund- och gymnasieskolor som jobbar för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Maker tour – Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Försäljningen av solcellsandelarna administreras av EnergyAid som också bygger upp solcellerna i Thailand.

Kontaktpersoner:

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Markus Brunskog

Projektledare Mot nya höjder

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-76 10 07

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.