Fler nyheter

15 november 2018

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Solen är den mest miljövänliga energikällan vi har här på jorden. Den producerar 15 000 gånger mer energi än vad vi förbrukar till industri, transporter och uppvärmning. När våra elever i länet säljer andelar i solceller bidrar de till mer klimatneutral elproduktion och en hållbar utveckling, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 
Utbildningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder har sedan 2014 arbetat för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Elever har genomfört utmaningar med olika teman: rymden, flöde, rörelse – och nu senast ljus. Klasserna som har gjort utmaningarna har fått en belöning i slutet på varje termin. Nu vill Maker tour – Mot nya höjder vända på detta och visa att det även är en belöning att hjälpa andra. Därför lanseras nu Mot nya höjder ger energi – ett sätt för eleverna att hjälpa andra elever på andra sidan jorden. 
Solcellerna kommer lysa upp klassrummen
Kronobergs elever kommer få möjlighet att sälja andelar i solceller som sedan monteras vid en skola i Thailand. Solcellerna, som säljs för 125 kronor styck, kommer – bokstavligt talat – lysa upp klassrummen, driva vattensystem med mera. Målet är att Kronobergseleverna ska bidra till en bättre skolgång för sina medsystrar och -bröder. 
 Jag har tidigare jobbat mycket med denna typ av välgörenhetsinsatser och har sett vilken enorm skillnad det gör. Att Kronobergseleverna kan vara med och bidra till en bättre värld för elever på andra sidan jorden känns fantastiskt, säger rallykartläsaren Tina Thörner som är Maker tour – Mot nya höjders ambassadör.
”Eleverna får göra konkret nytta”

Mot nya höjder ger energi tangerar flera av FN:s globala mål. Vi vill öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Att göra det genom en konkret insats som minskar klimatpåverkan på riktigt samtidigt som barn i andra delar av världen får en bättre skola är både pedagogiskt och viktigt. Vi ökar elevernas intresse för miljöfrågor genom att de får göra konkret nytta. Genom insatsen ökar förståelsen för att vi lever på samma planet och klimatutmaningen är global, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör. 

Om Maker tour - Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i Kronobergs och Gävleborgs grund- och gymnasieskolor som jobbar för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Maker tour – Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Försäljningen av solcellsandelarna administreras av EnergyAid som också bygger upp solcellerna i Thailand.

Kontaktpersoner:

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Marcus Brunskog

Projektledare Mot nya höjder

  • Telefon: 0709-76 10 07

Relaterade nyheter

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Missade blodproppar anmäls enligt Lex Maria

9 april 2019

Region Kronoberg kommer att göra en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som sökte vård inom primärvården på grund av nytillkommen andfåddhet, senare avled

Planering igång: nya lokaler för barnhabiliteringen

4 april 2019

Region Kronobergs politiska ledning har gett regiondirektören ett uppdrag att se över möjligheten till nya lokaler för barnhabiliteringen i Växjö.

Förväxling av provsvar

4 april 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där två patienter som genomgått en cellprovsundersökning fått sina svar förväxlade på ett av länets sjukhus.