Fler nyheter

14 februari 2017

Kronobergs första specialistläkare i akutsjukvård

Region Kronoberg har anställt sin första specialistläkare i akutsjukvård, Lars Andersson. Den helt nya professionen är rekryterad för att skapa ett bättre flöde på akutmottagningen i Växjö. Till sin hjälp har han två ST-läkare som är på god väg att bli specialister inom akutsjukvård.

Trycket på akutmottagningarna ökar och antalet besök hos oss ökar, inte bara i Kronoberg utan i hela Sverige. Akutläkare är inte en lösning på alla akutmottagningarnas utmaningar, men att få till en bättre läkarnärvaro på akuten är ett steg i rätt riktning som så småningom kan ge positiv effekt även på andra ställen inom hälso- och sjukvården, säger Carina Pettersson, verksamhetschef för akutkliniken.

Sedan de moderna sjukhusen byggdes i Sverige på 60- och 70-talen har det varit vanligt att läkare från olika kliniker har jourer på akuten, och många olika läkare passerar på mottagningen. Nu finns basspecialiteten akutläkare och arbetssättet på akutmottagningarna håller på att förändras, även i Kronoberg.

Akutläkare är specialiserade på att hantera akut uppkomna skador och sjukdomar och kan träffa och bedöma alla typer av patienter som kommer till akutmottagningen. Vi är stationerade på akuten och om patienten blir inlagd på sjukhuset är det vårt jobb att lägga upp en plan för det första dygnet, innan vi lämnar över till ansvarig läkare på avdelningen, säger Lars Andersson.

Nya möjligheter för ST

Att Region Kronoberg numera har en specialistläkare inom akutsjukvård öppnar också nya möjligheter för att ta emot ST-läkare som vill bli specialister inom akutsjukvård. Med en egen specialist slipper akutklinikens ST-läkare att åka till andra landsting och regioner för att få handledning.

Just nu är intresset kring akutsjukvård stort bland ST-läkare och vi räknar med att vara 6 personer redan nästa år, säger Erik Falk ST-läkare inom akutsjukvård.

Kontakt

Carina Pettersson

Verksamhetschef akutkliniken

  • Telefon: 0470-58 81 00, 0709-67 30 84

Lars Andersson

Specialistläkare akutsjukvård

  • Telefon: 0470-58 81 00

Relaterade nyheter

Region Kronoberg medverkar på Seniormässan

22 februari 2017

Ett av Region Kronobergs uppdrag är att främja en god hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen i länet. På olika sätt och på olika arenor vill vi möta människor - och målgruppen äldre möter vi blan...

Regionstyrelsen vill begränsa vinster i välfärden

21 februari 2017

I remissvaret till Välfärdsutredningens förslag kring "Ordning och reda i välfärden" ställer sig Regionstyrelsen positiv till en begränsning av vinster i välfärden. Det var dock en oenig regionsstyrel...

Försenad diagnos av bröstcancer

17 februari 2017

Region Kronoberg har anmält en händelse kring en fördröjd bröstcancerdiagnos enligt Lex Maria.

Försenad handläggning av lungtumör

17 februari 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som vårdats på ett av länets sjukhus.