Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

6 december 2017

Kronobergs hälsofrämjare prisas

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2017 på 40 000 kr tilldelades två privata initiativtagare och två idrottsföreningar som anordnar aktiviteter som främjar integration av nyanlända.

Stipendiet delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 6 december.

Eldsjälar i länet prisas för sitt stora ideella engagemang för att nyanlända integreras in i samhället, vilket är mycket positivt för folkhälsan, säger Michael Öberg, ordförande i folkhälsoberedningen.

Folkhälsostipendier 2017

Idrottsföreningar

Växjö Norra pojklag-02

Växjö Norra pojklag-02 tog under hösten 2016 och våren 2017 emot 10-15 ensamkommande nyanlända 15-åringar till sitt lag.
Juryns motivering: Växjö Norra pojklag-02 har medverkat till att nyanlända pojkar fått en meningsfull fritid, träning i svenska språket och en möjlighet att träffa jämnåriga från olika kulturer. Idrotten har på ett positivt sätt skapat en naturlig plats för dessa pojkar som främjar livskvalitet.

Väckelsång IK motion

Väckelsång IK motion arbetar sedan två år tillbaka aktivt för att idrottsverksamheten ska göras tillgänglig för fler, ett arbete som sammanföll med att ett flyktingboende etablerades i byn. För att integrera de unga på flyktingboendet har aktiviteter bl.a. varit gratis gruppträning till alla under 20 år, gratis sommarlovsaktiviteter, barnledarutbildning och praktikprogram vars syfte är att stärka deras svenska och knyta sociala kontakter.

Juryns motivering: Väckelsång IK motion har på ett enastående sätt visat hur idrottsrörelsen lokalt kan bidra till integration. Genom engagemanget har nyanlända kommit in i bygemenskapen och samhället. Deras insatser främjar en god hälsa och delaktighet i samhällslivet.

Privata initiativtagare

Heba Hammoush

Heba har startat en dansgrupp för kvinnor från olika länder. De träffas två gånger i veckan och är ett sätt för kvinnorna att röra på sig.

Juryns motivering: Genom att skapa en mötesplats för kvinnor från alla länder har Hebas initiativ gett möjlighet till dans och rörelse. Heba har på detta sätt bidragit till integration i samhället och stärkt den sociala sammanhållningen, vilket ökat glädjen och hälsan hos deltagarna.

Anna Kjell

Anna arbetade för två år sen som mentor i en förberedelseklass för nyanlända på Gemöskolan i Älmhult vars engagemang fortsatte även efter skoldagen. Som tränare för ungdomsgrupperna i Eneryda volleyboll har Anna rekryterat flera elever, framför allt nyanlända och gett såväl pojkar som flickor en meningsfull fritid.

Juryns motivering: Genom föreningsaktiviteter har Anna engagerat både nyanlända ungdomar och deras föräldrar i föreningslivet. Annas engagemang har bidragit till en ökad integration i samhället och gett såväl pojkar som flickor en meningsfull fritid.

 

Kontakt

Michael Öberg (MP)

Ordförande i folkhälsoberedningen. Gruppledare för miljöpartiet.

Michael är också ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, organisationsutskottet, regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0476-133 19, 0731-52 02 44

Relaterade nyheter

300 000 till unga kulturcrew

14 december 2017

Region Kronobergs kulturnämnd satsar 300 000 kronor på projektet Kulturcrew. Projektet, som startar nästa år, syftar till att ge elever inflytande i kulturarrangemang på sin skola. Kulturcrew ska samt...

Region Kronoberg vill se bättre samordning mellan buss och tåg

12 december 2017

För att skapa ännu bättre förutsättningar för samhällen i Region Kronoberg att utvecklas och för att knyta de tre residensstäderna, Karlskrona, Kalmar och Växjö närmare varandra har en utredning genom...

Nya EU-medel till Kronoberg

11 december 2017

ALMI Företagspartner Kronoberg AB får drygt 11 miljoner kronor av EU och Region Kronoberg för att stärka tillväxten och konkurrenskraften för företag i Kronoberg.

Ny satsning på programmering i skolan

7 december 2017

Region Kronoberg satsar 1 110 500 kronor på att öka lärarnas kompetens om programmering. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden i dag.