Fler nyheter

9 januari 2018

Kronobergspanelen, en medborgarpanel med möjlighet att påverka

I dagarna skickas närmare 1000 brev ut till slumpvis utvalda kronobergare, brev med en exklusiv inbjudan att vara med i Region Kronobergs webbpanel.

För att få en bredare bild av hur invånarna i Kronoberg ser på regionens utveckling, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik vill Region Kronobergs politiker skapa en medborgarpanel.

Panelen kommer att bestå av närmare 1000 personer som cirka fyra gånger per år kan besvara mejlenkäter och vid enskilda tillfällen även erbjudas möjligheter att delta i en fördjupad dialog kring ett särskilt ämne. Den som deltar gör det anonymt.

Kronobergspanelen erbjuder en unik möjlighet att vara med och påverka regionens framtid.

För mer information:

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ordförande regionfullmäktige

RosMarie är även 1:e vice ordförande i kulturnämnden, ordförande i organisationsutskottet, ersättare i regionstyrelsen och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0433-721 52, 0709-74 18 21

Lisa Öberg

Nämndssekreterare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 67 16

Relaterade nyheter

Beslut om 662 miljoner kronor i investeringsplanen

23 januari 2018

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att godkänna 2018-års investeringsplan på 662 miljoner kronor. I planen finns fastighetsinvesteringar, omfattande IT investeringar, byte av fastighets...

Nu öppnar en ny gemensam sjukhusreception för Centrallasarettet i Växjö

22 januari 2018

För att få en funktionell reception för våra patienter har vi samlat alla mottagningskassor på ett ställe, i centrallasarettets entré. Som ett komplement finns det serviceterminaler där patienterna sj...

Bokslutskommuniké för Region Kronoberg 2017

22 januari 2018

Under 2017 har flera insatser påbörjats för att stabilisera Region Kronobergs ekonomi. Ett viktigt arbete som trappades upp under hösten var arbetet med att vara oberoende av hyrpersonal under 2019. A...

40 forskare träffar 1 000 elever på 23 skolor i Kronobergs län

22 januari 2018

I september 2015 fick tusentals elever ett minne för livet när 90 astronauter besökte skolor runt om i länet. Det kallades för en outreach. Sedan dess har Mot nya höjder fortsatt att inspirera lärare...