Fler nyheter

9 januari 2018

Kronobergspanelen, en medborgarpanel med möjlighet att påverka

I dagarna skickas närmare 1000 brev ut till slumpvis utvalda kronobergare, brev med en exklusiv inbjudan att vara med i Region Kronobergs webbpanel.

För att få en bredare bild av hur invånarna i Kronoberg ser på regionens utveckling, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik vill Region Kronobergs politiker skapa en medborgarpanel.

Panelen kommer att bestå av närmare 1000 personer som cirka fyra gånger per år kan besvara mejlenkäter och vid enskilda tillfällen även erbjudas möjligheter att delta i en fördjupad dialog kring ett särskilt ämne. Den som deltar gör det anonymt.

Kronobergspanelen erbjuder en unik möjlighet att vara med och påverka regionens framtid.

För mer information:

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ordförande regionfullmäktige

RosMarie är även 1:e vice ordförande i kulturnämnden, ordförande i organisationsutskottet, ersättare i regionstyrelsen och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0433-721 52, 0709-74 18 21

Lisa Öberg

Nämndssekreterare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 67 16

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos

19 april 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Primus Kim och Årets handledare utsedda!

16 april 2018

Idag arrangerades ”handledarens dag” för femte året i rad av Vård- och omsorgscollege på Växjö Konserthus. Två utmärkelser delades ut till vård och omsorgspersonal: ”Primus Kim” och ”Årets handledare”...

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver få komma till tals

16 april 2018

Barn har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Men särskilt de små barnen hörs sällan i forskning. Karin Pernebo har i sin forskning bland annat låtit barn mellan fy...

Goda resultat för primärvården och rehabiliteringen i länet

13 april 2018

Primärvården i länet får goda resultat i den nationella patientenkäten. Ytterligare ett glädjande besked är att regionens rehabilitering får ett mycket gott resultat av patienterna.