Fler nyheter

9 januari 2018

Kronobergspanelen, en medborgarpanel med möjlighet att påverka

I dagarna skickas närmare 1000 brev ut till slumpvis utvalda kronobergare, brev med en exklusiv inbjudan att vara med i Region Kronobergs webbpanel.

För att få en bredare bild av hur invånarna i Kronoberg ser på regionens utveckling, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik vill Region Kronobergs politiker skapa en medborgarpanel.

Panelen kommer att bestå av närmare 1000 personer som cirka fyra gånger per år kan besvara mejlenkäter och vid enskilda tillfällen även erbjudas möjligheter att delta i en fördjupad dialog kring ett särskilt ämne. Den som deltar gör det anonymt.

Kronobergspanelen erbjuder en unik möjlighet att vara med och påverka regionens framtid.

För mer information:

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ordförande regionfullmäktige

RosMarie är även 1:e vice ordförande i kulturnämnden, ordförande i organisationsutskottet, ersättare i regionstyrelsen och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0433-721 52, 0709-74 18 21

Lisa Öberg

Nämndssekreterare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 67 16

Relaterade nyheter

Budget för Region Kronoberg 2019

21 juni 2018

I samband med regionfullmäktiges möte den 20 juni beslutades Region Kronobergs budget för 2019.

Regionfullmäktige den 20 juni

20 juni 2018

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.

Fördröjda åtgärder vid allvarlig händelse

15 juni 2018

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria, då ett barn med allvarlig näsblödning fick vänta onödigt länge på rätt behandling.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.