Fler nyheter

22 juli 2019

Kulturparken levandegör Kronobergs kulturarv

Kulturparken Småland är ett bolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Bolaget bildades 2009 och har i uppdrag att bevara, vårda, levandegöra och utveckla länets kulturarv. De arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor.

I den breda verksamheten ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. 

På Kulturparken arbetar bland annat museipedagoger. De finns idag två heltidstjänster och en assisterande tjänst. Museipedagogens uppdrag sträcker sig från att planera program och aktiviteter till det praktiska utförande, där merparten av tiden läggs på planeringen.

Vi tar emot barngrupper, men även vuxna och föreningar där de själva får komma med önskemål. Oftast kommer sällskapen till oss men vi är också ute, vanligtvis på skolor, och utgår då gärna från platsens historia. Vid besök har vi med oss kopior på olika rekvisita som var tidstypiskt för den tid vi pratar om. Vi har också stående aktiviteter under året, t.ex. på kulturnatten, julmarknaden och loven, berättar museipedagog Håkan Nordmark.

Museipedagogerna på Kulturparken har olika bakgrunder, vilket är en fördel tycker museipedagogen Klara Jansson.

Jag tycker vi kompletterar varandra bra. Vi har med oss varierade kunskaper då vi har pedagoger med utbildningar inom bl.a. arkeologi, historia, konsthistoria och musik, säger Klara.

Sommarlovskul

Kulturparken Småland har flera aktiviteter kopplade till Kronobergs slottsruin och tar på så sätt tillvara på byggnadens historia.

Vid en rad tillfällen under juni och juli höll museipedagogerna i ”Sommarlovskul”. I år ägde aktiviteterna rum på Kronobergs slottsruin, där barn mellan 7 och 12 år tillsammans med föräldrar var välkomna att delta. Under träffarna fick de tillsammans gå en spännande skattjakt, skapa som de gjorde förr i tiden och prova på historiska lekar. 

Skattjakt på slottet

Håkan Nordmark guidade barnen genom skattjakten i ruinen. Under jakten fick de leta efter ledtrådar, rum efter rum, och samtidigt lära sig mer om tidstypiska föremål som funnits på slottet. Håkan inledde skattjakten med att berätta om slottets historia och försvaret mot de danska fienderna. Han berättade om byggnader som tidigare funnits på kringliggande holmar;  Stallholmen, där hästarna stod och Smedjan, där det smeds mängder av hästskor och spikar.

På borggården berättade Håkan om Gustav Vasa, hur han byggde ett festrum som sedan sonen ville bräcka genom att bygga ett till på andra våningen, som i sin tur bror nummer två skulle bräcka med ett ytterligare.

Skattkistan hittades till slut på slottets västra sida och alla barn fick plocka med sig bjällror och pärlor som de sedan kunde pyssla med inne i borggården.

 

Håkan visar skatten.

Hantverk med tidstypiska material

Efter skattjakten stod hantverk på agendan. Under sommaren har det varit olika teman varje dag. T.ex. har barnen fått skapa smycken som är kopplade till fynd som har gjorts på slottet.

Eftersom det är barn i olika åldrar försöker vi alltid göra något som passar alla. T.ex. för de lite mindre barnen passar målning bra. Eftersom barnen har sina föräldrar med sig kan de hjälpas åt med pysslet och på så sätt ha en trevlig stund tillsammans, säger Klara.

  

Vid det sista tillfället var det dags för kalastema. Då tillverkades festspiror av tunna björkstammar, som målades och dekorerades med färgglada tygremsor och annat.

Festspiror användes förr i tiden som en festsymbol. De skapades för att smycka lokalen eller användas om fana, berättar Klara.

Museipedagog Klara Jansson hjälper barnen att sätta igång med skapandet av festspiror.

På gång framöver

Ett av de kommande projekten för museipedagogerna är utställningen ”Drömmen om Amerika”. Det är den redan befintliga emigrant-utställningen på muséet som ska uppdateras. Håkan är en av de som ska författa texterna, vilket han kommer börja göra nu i sommar.

Vi kommer stänga ner den befintliga utställningen och öppna igen runt september 2020. Under tiden kommer vi inte kunna ta emot skolklasser eller föreningar, utan större delen av verksamheten blir att åka ut, berättar Håkan.

Kulturparken Småland har också fått bidrag från Region Kronoberg för att arbeta med satsningen ”Kultur i vården”.

Bidraget möjliggör att vi kan vara med och lägga resurser på projektet. Vi kommer arbeta i lekterapin och då utgå från den redan befintliga glasutställningen, vilket jag tror kommer bli jättebra, säger Håkan.

Relaterade nyheter

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

27 november 2019

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till körledaren och musikpedagogen David Newkumet, Grasha Schreiber o...

Intresserad av Kronobergs framtid? Nu finns en kortversion av den regionala utvecklingsstrategin

22 november 2019

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Nu kan du på ett enkelt sätt ta del prioriteringarna i en k...

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

14 november 2019

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdel...