Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

11 juli 2019

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt projekt för Samverkan i Sydsverige.

Förutom det glädjande i att statens kulturråd vill satsa på verksamhet i vår region är besluten också en kvalitetsmarkör. Vår verksamhet har kvalitéer som bidrar till nationella kulturpolitiska mål och som lockar besökare långt utanför våra gränser. Det ska bli så intressant att följa hur både det muntliga berättandet och medborgarscenen kan få extra skjuts med dessa medel, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kulturrådets utvecklingsbidrag bidrar till att stärka Kronobergs förutsättningar att genomföra prioriteringarna i den regionala kulturplanen och bedriva regionalt utvecklingsarbete. Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Organisationer som är verksamma i län som ingår i kultursamverkansmodellen och som får bidrag från region/landsting, kommun eller annan huvudman kan söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. I bedömningen prioriteras projekt som har en regional förankring. 

Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun inledde våren 2018 ett kulturprojekt i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg, vid namn Medborgarscen. Medborgarscen är ett av de projekten som beviljats medel för sitt utvecklingsarbete.

Med hjälp av bidraget kommer vi fortsätta att utveckla våra metoder för att engagera civilsamhället i skapandet av vår scenkonst och bredda vårt nätverk med lokala föreningar och organisationer, samt att utveckla vårt pedagogiska arbete med civilsamhället. Under hösten 2019 går vi ett steg djupare in i civilsamhället och kommer att fokusera på Araby med vårt kommande projekt och kommande föreställning ”Älskade Araby” med premiär våren 2020, berättar Therese Willstedt, vd på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö.

Exempel på projekt som beviljades från Kronoberg

  • Gemensamt med övriga Sydsverige fick Region Kronoberg 1 800 000 kr till Samverkan i Sydsverige genom projektet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Medlen går till samverkan inom professionell dans och bild och form.
  • Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt berättande beviljades 200 000 kr.
  • Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen beviljas 450 000 kr.

Kontakt

Therese Willstedt

VD/Scenkonstchef på Regionteatern Blekinge & Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-70 05 08

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

17 juli 2019

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Scensommar i hela Kronoberg

10 juli 2019

Just nu pågår Scensommar i hela Kronoberg. Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får nämligen invånare och besökare i år möjlighet att uppleva kultur runt om i...