Fler nyheter

7 maj 2020

Lägesbild från Region Kronoberg 7 maj

Coronaviruset fortsätter påverka hälso- och sjukvården, hela regionen – och hela länet. Region Kronoberg förbereder sig för en ökning av antalet smittade. Här är en del av det som just nu händer i regionen.

Vi har konstaterad smittspridning av coronavirus i hela Kronobergs län.

  • Antal konstaterade fall av covid-19: 414
  • Inlagda på sjukhus: 25, varav 3 på IVA (intensivvårdsavdelning)
  • Antal avlidna: 34
  • Medelålder, konstaterade fall: 59 år
  • Andel kvinnor, konstaterade fall: 68 procent
  • Antal provtagna: ca 3100
  • Antal friskförklarade: 147

Daglig uppdatering av siffrorna hittar du här

Fler covid 19-patienter inlagda på sjukhus – ökning i Ljungby

Vi ser nu ett ökat inflöde av covid 19-patienter till vårdavdelningarna på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Just nu är ökningen mest påtaglig på Ljungby lasarett, där ungefär en tredjedel av de inneliggande patienterna finns. I skrivande stund har vi dock få patienter på intensivvårdsavdelning, IVA. (Detta kan dock ändras snabbt.)

Covid 19-avdelning på Ljungby lasarett

I slutet av vecka 19 öppnar en särskild vårdavdelning för covid 19-patienter på lasarettet i Ljungby. Anledningen är att antalet covid 19-patienter som behöver sjukhusvård ökar, och alla får inte plats i Växjö. Dessutom vill vi att patienter i Ljungbys upptagningsområde ska får möjlighet att vårdas på sitt hemsjukhus. Covid-avdelningen öppnas på medicinavdelning 2, och bemannas av medarbetare från kirurg-, medicin- och ortopedkliniken.

Fortsatt fokus på uthållighet

Kronobergs län ligger några veckor efter Stockholm när det gäller smittspridningen, och hos oss är det fortsatt mycket viktigt att hålla i och hålla ut. Detta innebär förstås följsamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma vid minsta lilla förkylnings- eller influensasymtom, tvätta händerna ofta, håll avstånd till andra (även utomhus!), var extra rädd om de äldre och sköra och res inte i onödan.

Syftet med dessa rekommendationer är skydda dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka/avlida och att minska belastningen på vården – så att de som behöver vård kan få det. En annan viktig faktor är att stora delar av samhället skulle bli påverkat om väldigt många är sjuka samtidigt. Lyckas vi skapa en plan kurva i Kronoberg vinner alla på det!

Planering för sommaren och hösten

Region Kronoberg har börjat planera för arbetet framåt – när vi är förbi toppen på vår kurva – till exempel vid eventuella andra- och tredjevågor av smitta, att säkra tillgången på skyddsmaterial till hösten samt hur alla de besök och behandlingar som nu ställs in ska hanteras framöver. En del i detta är också planering för semesterperioden i sommar. Mycket av arbetet görs i samverkan nationellt, och med gemensamma strategier för alla regioner i Sverige.

Relaterade nyheter

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Lägesbild från Region Kronoberg 20 maj

20 maj 2020

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med 25-30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan förändras...

Barnläkaren om barn och corona

20 maj 2020

Behöver man vara orolig som förälder i coronatider? Här svarar Anna Bärtås på vanliga frågor om barn och coronaviruset.