Fler nyheter

16 april 2020

Lägesuppdatering från regionen

Coronaviruset påverkar fortsatt sjukvården stort. Här är en del av det som just nu händer i regionen.

  • Stort fokus på material- och läkemedelsförsörjning. Regionservice, upphandlingsenheten och säkerhetsenheten arbetar nära tillsammans för att säkra materialförsörjningen nu och framåt. Samma sak sker vad det gäller läkemedel, där regionens läkemedelsenhet arbetar för att upprätthålla en god framförhållning. Två gånger per vecka stäms även lager och tillgång av vid regionens särskilda krisledningsmöten. Region Kronoberg har också ett nära samarbete med Sveriges regioner kring inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial. 
  • Fortsatt inställda operationer. Regionstaben fattade i dag beslut om att planerad kirurgi och ingrepp som kan vänta fortsatt är inställda tills vidare. Tidigare har beslutet gällt till den 26 april. Beslutet prövas varje vecka. 
  • Utökad provtagningskapacitet hos mikrobiologen. Från och med nästa vecka kommer klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge att kunna analysera upp till 200 prover per dag, 100 från Blekinge och 100 från Kronoberg.  
  • Vi förbereder oss på olika sätt för att öka det psykologiska stödet till medarbetare. 
  • Presentkort utdelade. I dag fick anställda inom regionen de presentkort som skänkts genom initiativet ”Tillsammans för Växjö”. Totalt handlar det om 1530 presentkort på luncher på restauranger i Växjö. 
  • I dagarna landar en tidning från Region Kronoberg i brevlådan hos drygt 20 000 hushåll i länet där det finns minst en person som är över 70 år, en grupp som är extra utsatt just nu. Med tidningen vill vi sprida information, tips och kanske lite hopp och inspiration.

Relaterade nyheter

Jättebra Kronoberg men vi behöver bli fler!

5 juni 2020

Sedan Region Kronoberg anslöt sig till tjänsten Sms-livräddare den första juni har 300 nya frivilliga livräddare anslutit sig via appen. Redan de två första dagarna skickades tre larm om misstänkt hjä...

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Lägesbild från Region Kronoberg 4 juni

4 juni 2020

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med cirka 30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan föränd...

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.