Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

22 april 2020

Lägesuppdatering från regionen

Coronaviruset påverkar fortsatt sjukvården stort. Här är en del av det som just nu händer i regionen.

Antal bekräftat smittade: 198

Antal inlagda: 16 (varav IVA 2: en patient från Sörmland samt en äldre person från Kronoberg)

Avlidna: 11

  • Det är tydligt att vi nu har samhällsspridning i Kronobergs län. Nationellt/i Stockholm pratar man nu om att smittspridningen börjar plana ut. Detta gäller inte i Kronoberg – vi ligger flera veckor efter och har toppen på kurvan framför oss. Det vi gör nu påverkar hur allvarligt läget blir i vårt län! Det är därför mycket viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd till andra, tvätta händerna ofta, var extra rädd om de äldre och res inte i onödan.
  • Region Kronoberg fortsätter att planera och förbereda sig för ett läge där vi kan ha många sjuka personer i länet. Det innebär att planera för olika scenarier, att säkerställa att vi har material, utrustning och läkemedel, att se till att fler medarbetare kan arbeta med att vårda coronapatienter, att sprida information för att minska smittspridningen med mycket mera. Vi har också flera samarbeten med andra regioner i Sverige samt med lokala aktörer, till exempel kommuner och länsstyrelse.
  • Vi har ökat provtagningskapaciteten, och ökat andelen prover till kommunerna.
  • Just nu lägger vi mycket fokus på att stötta kommunerna. Vår smittskyddsenhet och våra hygiensjuksköterskor finns som resurs för personal på kommunala boenden och i hemtjänsten, för att ge råd och instruktioner för att minska risken för smittspridning bland brukare och personal.
  • Region Kronoberg har beslutat att invånare i Kronoberg som idag inte omfattas av kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för covid-19 på samma sätt som folkbokförda.
  • Det är viktigt att du som är över 70 år inte självmant avstår besök i vården. Om ditt besök bedöms kunna vänta blir du kontaktad av din mottagning, annars ska du gå på din bokade tid – då har vårdpersonalen bedömt att besöket är nödvändigt. (Om du har förkylnings- och influensasymtom ska du dock ta kontakt med din mottagning före besöket!) Fler besök än vanligt genomförs också via video eller telefon, där det är möjligt.
  • Region Kronoberg kommer i dagsläget inte att skriva läkarintyg för patienter med riskfaktorer. Vi inväntar först tydligare riktlinjer från Socialstyrelsen. 

Relaterade nyheter

Antikroppstester genomförs på särskilt boende i Alvesta

1 juni 2020

Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

28 maj 2020

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronob...

Lägesbild från Region Kronoberg 20 maj

20 maj 2020

I Region Kronoberg har vi den senaste tiden haft ett ganska stabilt läge med 25-30 inneliggande covid-19-patienter på sjukhus, varav några vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men det kan förändras...

Barnläkaren om barn och corona

20 maj 2020

Behöver man vara orolig som förälder i coronatider? Här svarar Anna Bärtås på vanliga frågor om barn och coronaviruset.