Fler nyheter
Foto: Hans Runesson Foto: Hans Runesson

24 april 2020

Lägst andel sjukhusförvärvade trycksår i Kronoberg

Andelen patienter som får trycksår på sjukhus i regionen fortsätter att minska. 1,4 procent av de inneliggande patienterna hade i årets nationella mätning fått trycksår under sin sjukhusvistelse.

Kronoberg är den region som har lägst andel sjukhusförvärvade trycksår: 1,4 procent jämfört med 12 procent hos den region med högst andel. Det är en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2019 och 7 procentenheter jämfört med 2018.

Att minska trycksår och andra vårdrelaterade skador är en nyckel för att både minska patienternas lidande och att sänka sjukvårdens kostnader. När det gäller trycksår i Region Kronoberg är framgången ett resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete hos våra medarbetare, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.

Mätningen genomfördes i vecka 10 strax innan sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset. Punktmätningar genomfördes en given dag på de patienter som då låg inne.

Läs mer om resultatet hos SKR

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Jättebra Kronoberg men vi behöver bli fler!

5 juni 2020

Sedan Region Kronoberg anslöt sig till tjänsten Sms-livräddare den första juni har 300 nya frivilliga livräddare anslutit sig via appen. Redan de två första dagarna skickades tre larm om misstänkt hjä...

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.