Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 juni 2018

Länets kulturskapare får stipendier av Region Kronoberg

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2018 års kulturstipendier tilldelas Jan Carleklev, Hanna Storby, Anna-Karin Arvidsson, Liv Aldridge och Elias Wallin.

Stipendierna utgör en del i Region Kronobergs arbete med att skapa bättre förutsättningar för kulturskapare att verka i länet. Nytt för i år är att stipendierna har utökats från ett till tre arbetsstipendier och från ett till två ungdomsstipendier. Summa per arbetsstipendium är 60 000 kronor och summan per ungdomsstipendium är 20 000 kronor. Kulturnämnden tog den 31 maj beslutet om årets stipendiater.

Årets stipendiater – arbetsstipendier

Jan Carleklev, ljudkonstnär

Motivering: ”För sin nyfikenhet på ljud och för allt han låter oss höra, det vi inte visste fanns! Jan skapar ljudlandskap utöver de vanliga och ljudsätter allt från hemslöjd, dans, föremål till bibliotek. Nyskapande teknik står i centrum. Jan har ett stort intresse för att sprida sina kunskaper till barn, unga, studenter och funktionsnedsatta människor.”

Hanna Storby, filmklippare

Motivering: ”För sin erfarenhet och bredd i att klippa film. I arbetet med dokumentärer, långfilm och experimentell film har Hanna jobbat mycket med andras berättelser. Nu ser vi fram emot det senaste projektet ”Plus Size” där hon får möjlighet att utveckla sin egen historia och sitt filmskapande. I en personlig essäfilm vill Hanna göra upp med sjuka kroppsideal och inspirera till att fler ska sluta försöka förändra sin kropp”

 Anna-Karin Arvidsson, skulptör

Motivering: ”Anna-Karin för fram samhällsfrågor genom sitt konstnärliga skapande och initierar en läroprocess både för sig själv som konstnär och för sina ”motspelare”. En konstnär med tydlig integritet som jobbar samhällsmedvetet och engagerar sin publik.”

Årets stipendiater - ungdomsstipendier

Liv Aldridge

Motivering: ”I sitt fanzine Octopus kombinerar hon olika genrer och uttryck på ett stilsäkert och kreativt sätt. Sax, lim och papper tillsammans med proffsigt intervjuande och välskrivna texter skapar hon en smart, snygg och personlig helhet av musik, politik, ordkonst och bild.”

Elias Wallin

Motivering: En ung och begåvad multikonstnär som med sitt engagemang för kulturen både inspirerar och imponerar. Elias är en drivande kraft som lever för musik och scenkonst, alltid med ett projekt på gång både i och utanför skolan.” 

Årets expertgrupp

Varje år utses experter inom respektive kulturområde som bedömer ansökningarna och som lämnar förslag till kulturnämnden. 2018 expertgrupp för stipendier bestod av:

  • Ulrika Gunnarsson,  Musik i Syd (musik)
  • Eva Thomasdotter, Smålands konstarkiv (bild/form/hemslöjd)
  • Camilla Carnmo, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (litteratur/berättande)
  • Johan Selander, Regionteatern (dans/teater)                           
  • Samuel Palmblad, Kulturparken Småland (kulturarv/kulturmiljö)
  • Magnus Engvall, Filmregion Sydost (film)

Om det finns intresse av att göra intervjuer med stipendiaterna hjälper vi gärna till att förmedla kontakten. Vi har också bilder på stipendiaterna att tillgå. Hör av er till: Det här är en e-postadress.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 02

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

31 juli 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Krono...