Fler nyheter

3 oktober 2018

Lex Maria anmälan från Region Kronoberg

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient vårdats för igångsättning av förlossning p.g.a. överburenhet på ett av länets sjukhus.

Inför den igångsatta förlossningen övervakades fostret på flera olika sätt. Vid ett par tillfällen uppstod avvikande fostersignaler och personalen beslutade att göra en undersökning av fostret. Vid den följande ultraljudsundersökningen, tvingades personalen tyvärr konstatera att barnet avlidet.

Vid den genomförda händelseanalysen uppmärksammas att de avvikande signalerna borde föranlett en tidigare kontakt med läkare för bedömning. Även om obduktionen inte har kunnat fastslå någon orsak till dödsfallet, är det inte uteslutet att en tidigare bedömning resulterat i en annan utgång. För att undvika att något liknande inträffar har kliniken sett över sitt sätt att arbete och kommer även fortsätta att förbättra sina förebyggande åtgärder.

För mer information:

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.

Försenad tarmcancerdiagnos Lex Maria-anmäls

29 januari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.