Fler nyheter

3 oktober 2018

Lex Maria anmälan från Region Kronoberg

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient vårdats för igångsättning av förlossning p.g.a. överburenhet på ett av länets sjukhus.

Inför den igångsatta förlossningen övervakades fostret på flera olika sätt. Vid ett par tillfällen uppstod avvikande fostersignaler och personalen beslutade att göra en undersökning av fostret. Vid den följande ultraljudsundersökningen, tvingades personalen tyvärr konstatera att barnet avlidet.

Vid den genomförda händelseanalysen uppmärksammas att de avvikande signalerna borde föranlett en tidigare kontakt med läkare för bedömning. Även om obduktionen inte har kunnat fastslå någon orsak till dödsfallet, är det inte uteslutet att en tidigare bedömning resulterat i en annan utgång. För att undvika att något liknande inträffar har kliniken sett över sitt sätt att arbete och kommer även fortsätta att förbättra sina förebyggande åtgärder.

För mer information:

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-84 46 09

Relaterade nyheter

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.

Vård- och omsorgscollege Kronoberg lanserar ”Stolt undersköterska”

12 oktober 2018

Under den nationella Vård- och omsorgscollegeveckan kommer Vård- och omsorgscollege i västra Kronoberg att lansera begreppet ”Stolt undersköterska” för både arbetsplatser och skolklasser.

Hälso- och sjukvården anpassar organisationen för framtiden

11 oktober 2018

Från och med årsskiftet stärks ledningsstrukturen för sjukhusen för att stå bättre rustad för framtiden. Tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde - sjukhusvård.