Fler nyheter

3 oktober 2018

Lex Maria anmälan från Region Kronoberg

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient vårdats för igångsättning av förlossning p.g.a. överburenhet på ett av länets sjukhus.

Inför den igångsatta förlossningen övervakades fostret på flera olika sätt. Vid ett par tillfällen uppstod avvikande fostersignaler och personalen beslutade att göra en undersökning av fostret. Vid den följande ultraljudsundersökningen, tvingades personalen tyvärr konstatera att barnet avlidet.

Vid den genomförda händelseanalysen uppmärksammas att de avvikande signalerna borde föranlett en tidigare kontakt med läkare för bedömning. Även om obduktionen inte har kunnat fastslå någon orsak till dödsfallet, är det inte uteslutet att en tidigare bedömning resulterat i en annan utgång. För att undvika att något liknande inträffar har kliniken sett över sitt sätt att arbete och kommer även fortsätta att förbättra sina förebyggande åtgärder.

För mer information:

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Relaterade nyheter

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.

Kampanj om suicidprevention i december

4 december 2018

Varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1000 av dem är pojkar och män. Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på...

Hälsofrämjare i Kronoberg prisas

27 november 2018

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 på 40 000 kr tilldelades tre initiativtagare som anordnar aktiviteter som främjar hälsa och social gemenskap hos äldre.