Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 februari 2020

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar kvaliteten i verksamheten på operationsavdelningen, med fokus på patientsäkerhet.

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett kvalitetsregister som samlar information/data om vården i samband med en operation. Det omfattar alla patienter inom operationssjukvården i Sverige. Syftet är att kunna samla fakta för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation.

Exempel på de delar som mäts i indexet är kvalitet på smärtlindring, om akut kirurgi genomförs i tid och om väntetid för planerad operation är under 90 dagar. 

– Indexet är något som vi aktivt jobbar med vad gäller att följa och mäta. Vi har infört kriterierna i vår verksamhetsplan för 2020. Den här uppmärksamheten gläder oss och sporrar oss i vårt kvalitetsarbete, säger Niklas Silvert, verksamhetschef för anestesikliniken.

78 sjukhus i Sverige jämförs med varandra. I varje parameter får den bästa femtedelen i landet en poäng och den näst bästa femtedelen en halv poäng. Sammanlagda poängen blir max 9 poäng och en målnivå är satt till mer än 4 poäng. Ljungby fick 6,5 poäng.

I år var Ljungby, Capio St Göran, Eksjö och Södertälje de akutsjukhus som nådde målet.

 – Om något år hoppas vi nästan alla akutsjukhus i landet har godkänt, säger Bengt Cederlund, registerhållare i SPOR.

Läs mer om vad Lasarettet Ljungby fick poäng för

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.