Fler nyheter

20 mars 2020

Lokala företag hjälper vården

Region Kronoberg har kontaktats av företag som vill skänka material för att vården ska klara coronautmaningen. Det handlar bland annat om ansiktsmasker och skyddsutrustning. De lokala företag som har hört av sig är Stoby Måleri och Beijer Byggmaterial AB i Växjö.

Det här ett bra tecken på att flera aktörer vill hjälpas åt för att lösa krisen. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Finns det fler som kan avvara skyddsutrustning, exempelvis visir och ansiktsmasker, så får ni gärna höra av er, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Beijer Byggmaterial AB beslutade centralt om säljstopp av all skyddsutrustning till förmån för vården.

Jag har valt att skänka skyddsmasker, overaller och handskar som vi vet att vården har behov av. Det gör vi av ren omtänksamhet, jag klarar mig utan det här. Samhällsnyttan är mycket större än vår eventuella vinst. Det känns bra i hjärtat. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Patrik Sunnegårdh, filialchef.

Stoby Måleri har skänkt ansiktsmasker.

Vi vill vara ett etiskt företag som bidrar till samhället och frågade oss vad vi kunde göra för att hjälpa till. Kan vi bidra så kände jag att vi vill göra det. Vi har ändå de masker vi behöver. Vi vill också väcka tanken hos andra så att de också funderar på hur de kan hjälpa till och tar kontakt, säger Fredrik Sager, platschef.

Båda företagen är r-licensierade vilket bl.a. betyder att omtanke är en av flera viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

De som har skyddsutrustning att avvara kan höra av sig till säkerhetsstrateg
Det här är en e-postadress

Kontakt

Fredrik Sager, platschef, Stoby Måleri, 076-761 81 70

Patrik Sunnegårdh, filialchef, Beijer Byggmaterial AB, 075-241 28 15

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Marie-Louise Severin

Säkerhetsstrateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 14, 0767-20 79 51

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

Region Kronoberg stöttar kulturen i coronatider och för framtiden

6 april 2020

Kultursektorn har drabbats hårt till följd av coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg beslutat om...

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.