Fler nyheter

17 mars 2017

Lokalförslag som utgår från den födande kvinnan och hennes barn

Allt fler barn föds i Kronoberg vilket är glädjande. Baksidan är att Region Kronobergs verksamheter för barn- och kvinnovård blivit allt mer trångbodda de senaste åren. Det planerade nya huset för dessa verksamheter kommer inte stå klart förrän tidigast 2021. Under veckan har därför ett förslag på en tillfällig lösning presenterats för medarbetarna.

Under 2016 har antalet förlossningar ökat med 10 procent jämfört med föregående år och vi kommer snart att ha närmare 2300 förlossningar per år. De allra flesta som vill föda i Växjö kan göra det, men det händer att mammor får hjälp att föda på andra sjukhus. Men den nya temporära lösningen, som utgår från den födande kvinnan och hennes barn, är målet att med god säkerhet och höga krav på hygien kunna ta emot allt fler kronobergska par som ska föda barn.

Neonatalvård

Den känsligaste vården är den av våra allra minsta, den vård som bedrivs på neonatalavdelningen. För att minska risken för spridning av multiresistenta bakterier och andra smittor har antalet vårdplatser dragits ner inom neonatalverksamheten under de senaste åren. Genom en tillfällig ombyggnad där delar av den gynekologiska slutenvården tillfälligt flyttas till andra lokaler, frigörs ytor för neonatalverksamheten och ett extra förlossningsrum. På så sätt får vi bättre förutsättningar för en god hygienstandard och minskad risk för smittspridning.

Fler förslag välkomnas

Förslaget har presenterats för ansvariga chefer och medarbetare. Ytterligare idéer och förslag välkomnas fram till 20 april. Därefter ska hälso- och sjukvårdsledningen samverka ett övergripande inriktningsförslag med fackliga representanter innan beslut fattas. Först därefter påbörjas ett eventuellt arbete med att praktisk planera för ombyggnationen.

Förslaget har tagits emot med blandade reaktioner, vilket jag har full förståelse för säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Tyvärr innebär det att en del av vår välfungerande gynekologiska verksamhet tillfälligt kommer att flytta till andra lokaler. Men sett ur den födande kvinnan och hennes barns perspektiv, och inte minst ur ett patientsäkerhets- och smittspridningsperspektiv, måste vi genomföra tillfälliga förändringarna fram tills att vi har det nya huset på plats.

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Annika Hull Laine

Centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgi

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 32 51

Relaterade nyheter

Tarmskada efter operation

28 mars 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en tarmskada efter en operation på ett av länets sjukhus.

12,6 miljoner till miljöprojekt och företagsstöd i Kronoberg

22 mars 2017

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att satsa 12,6 miljoner kronor på hållbara transporter för att bland annat minska koldioxidutsläppen och på konsultstöd till företagare.

Region Kronoberg genomför ytterligare en satsning på sjuksköterskor i dygnet runt-verksamheten

21 mars 2017

Som en del i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal och skapa kontinuitet i sjukvården inför Region Kronoberg ett helt nytt bonussystem som premierar sjuksköterskor som arbetar på obekväma arbet...

Driftsstörning i röntgensystemet hösten 2016

20 mars 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse gällande en driftsstörning i det radiologiska informationssystemet (RIS) på länets sjukhus, hösten 2016.