Fler nyheter

8 november 2019

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat. Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk med upp till 48 procent när arbetsgivaren kom in tidigt i sjukskrivningsprocessen.

Projektet 4 Ess, Smart Samverkan Småland Sydost, ägs av Försäkringskassan och har pågått mellan 2016-2019 i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Syftet med projektet är att minska antalet sjukskrivna och att den som blir sjukskriven snabbt ska komma tillbaka i arbete. Dessutom att patienterna hellre ska bli deltidssjukskrivna än heltidssjukskrivna.

I projektet deltog kommunanställda från respektive kommun, och från Ljungby deltog 34 personer.

Det som gjorts annorlunda i projektet är att arbetsgivare, patient, vårdcentral och Försäkringskassan träffats tidigt i rehabiliteringsprocessen och deltagit i avstämningsmöten. Genom tidiga insatser och ett större samarbete med arbetsgivaren har man hittat ett vinnande koncept.

Resultatet visar att sedan starten har 86% av alla patienter i projektet åter kommit i arbete, 1% i annat arbete, 9% avslutat sin anställning och 3% studier eller föräldraledigt.

Det som är riktigt roligt är att sjukskrivningarna i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten på vårdcentralerna Sländan och Kungshögen har sjunkit med 41 respektive 48 procent under projektet, säger Hanna Petersson som är avdelningschef för vårdcentralen Sländan.

Fakta om 4 Ess

Projektet, som kallas för 4 Ess, har delfinanseriats av Europeiska socialfonden (ESF).

I projektet ingick Försäkringskassan, som varit projektägare, samt kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby, Arbetsmiljöverket, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentraler) samt Region Kronoberg (Kungshögen och Sländans vårdcentraler).

Hanna Petersson

Avdelningschef, vårdcentralen Sländan

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 57 37

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.