Fler nyheter

8 november 2019

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat. Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk med upp till 48 procent när arbetsgivaren kom in tidigt i sjukskrivningsprocessen.

Projektet 4 Ess, Smart Samverkan Småland Sydost, ägs av Försäkringskassan och har pågått mellan 2016-2019 i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Syftet med projektet är att minska antalet sjukskrivna och att den som blir sjukskriven snabbt ska komma tillbaka i arbete. Dessutom att patienterna hellre ska bli deltidssjukskrivna än heltidssjukskrivna.

I projektet deltog kommunanställda från respektive kommun, och från Ljungby deltog 34 personer.

Det som gjorts annorlunda i projektet är att arbetsgivare, patient, vårdcentral och Försäkringskassan träffats tidigt i rehabiliteringsprocessen och deltagit i avstämningsmöten. Genom tidiga insatser och ett större samarbete med arbetsgivaren har man hittat ett vinnande koncept.

Resultatet visar att sedan starten har 86% av alla patienter i projektet åter kommit i arbete, 1% i annat arbete, 9% avslutat sin anställning och 3% studier eller föräldraledigt.

Det som är riktigt roligt är att sjukskrivningarna i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten på vårdcentralerna Sländan och Kungshögen har sjunkit med 41 respektive 48 procent under projektet, säger Hanna Petersson som är avdelningschef för vårdcentralen Sländan.

Fakta om 4 Ess

Projektet, som kallas för 4 Ess, har delfinanseriats av Europeiska socialfonden (ESF).

I projektet ingick Försäkringskassan, som varit projektägare, samt kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby, Arbetsmiljöverket, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentraler) samt Region Kronoberg (Kungshögen och Sländans vårdcentraler).

Hanna Petersson

Avdelningschef, vårdcentralen Sländan

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 57 37

Relaterade nyheter

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Vad innebär det nya sjukhuset för staden och staden för sjukhuset?

6 november 2019

Den 15 oktober samlades kompetenser från olika samhällsbyggande myndigheter för en första workshop runt vilka tänkbara insatser i Räppe och i Växjö stad som kan stärka det nya akutsjukhuset och vilka...

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i benet, anmäls enligt Lex Maria

30 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient får en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Regionfullmäktige på webb, TV och i radio

29 oktober 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.