Fler nyheter

8 november 2019

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat. Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk med upp till 48 procent när arbetsgivaren kom in tidigt i sjukskrivningsprocessen.

Projektet 4 Ess, Smart Samverkan Småland Sydost, ägs av Försäkringskassan och har pågått mellan 2016-2019 i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Syftet med projektet är att minska antalet sjukskrivna och att den som blir sjukskriven snabbt ska komma tillbaka i arbete. Dessutom att patienterna hellre ska bli deltidssjukskrivna än heltidssjukskrivna.

I projektet deltog kommunanställda från respektive kommun, och från Ljungby deltog 34 personer.

Det som gjorts annorlunda i projektet är att arbetsgivare, patient, vårdcentral och Försäkringskassan träffats tidigt i rehabiliteringsprocessen och deltagit i avstämningsmöten. Genom tidiga insatser och ett större samarbete med arbetsgivaren har man hittat ett vinnande koncept.

Resultatet visar att sedan starten har 86% av alla patienter i projektet åter kommit i arbete, 1% i annat arbete, 9% avslutat sin anställning och 3% studier eller föräldraledigt.

Det som är riktigt roligt är att sjukskrivningarna i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten på vårdcentralerna Sländan och Kungshögen har sjunkit med 41 respektive 48 procent under projektet, säger Hanna Petersson som är avdelningschef för vårdcentralen Sländan.

Fakta om 4 Ess

Projektet, som kallas för 4 Ess, har delfinanseriats av Europeiska socialfonden (ESF).

I projektet ingick Försäkringskassan, som varit projektägare, samt kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby, Arbetsmiljöverket, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentraler) samt Region Kronoberg (Kungshögen och Sländans vårdcentraler).

Hanna Petersson

Avdelningschef, vårdcentralen Sländan

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 57 37

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.