Fler nyheter

8 november 2019

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat. Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk med upp till 48 procent när arbetsgivaren kom in tidigt i sjukskrivningsprocessen.

Projektet 4 Ess, Smart Samverkan Småland Sydost, ägs av Försäkringskassan och har pågått mellan 2016-2019 i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Syftet med projektet är att minska antalet sjukskrivna och att den som blir sjukskriven snabbt ska komma tillbaka i arbete. Dessutom att patienterna hellre ska bli deltidssjukskrivna än heltidssjukskrivna.

I projektet deltog kommunanställda från respektive kommun, och från Ljungby deltog 34 personer.

Det som gjorts annorlunda i projektet är att arbetsgivare, patient, vårdcentral och Försäkringskassan träffats tidigt i rehabiliteringsprocessen och deltagit i avstämningsmöten. Genom tidiga insatser och ett större samarbete med arbetsgivaren har man hittat ett vinnande koncept.

Resultatet visar att sedan starten har 86% av alla patienter i projektet åter kommit i arbete, 1% i annat arbete, 9% avslutat sin anställning och 3% studier eller föräldraledigt.

Det som är riktigt roligt är att sjukskrivningarna i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten på vårdcentralerna Sländan och Kungshögen har sjunkit med 41 respektive 48 procent under projektet, säger Hanna Petersson som är avdelningschef för vårdcentralen Sländan.

Fakta om 4 Ess

Projektet, som kallas för 4 Ess, har delfinanseriats av Europeiska socialfonden (ESF).

I projektet ingick Försäkringskassan, som varit projektägare, samt kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby, Arbetsmiljöverket, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentraler) samt Region Kronoberg (Kungshögen och Sländans vårdcentraler).

Hanna Petersson

Avdelningschef, vårdcentralen Sländan

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 57 37

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...