Fler nyheter

10 december 2018

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer har medverkat. För att få synergivinster ska nu arbetet med utvecklingen av de båda strategierna samordnas. Magnus Hellgren har anställts som samordnare för genomförande av de regionala strategierna för trä och skog med tillhörande handlingsplaner.

Magnus uppgift blir att synliggöra, utveckla och samordna genomförandet av de båda strategierna. Han kommer vid behov fungera som projektledare för några av de aktiviteter som föreslås i strategierna. Magnus roll blir också att samverka med relevanta aktörer och företag inom den trärelaterade industrin och aktörer relevanta för den småländska skogen på lokal, regional och nationell samt internationell nivå.

Magnus kommer senast från en anställning på Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby. Han är skogsforskare i grunden och har erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser och projekt. Magnus börjar sin anställning i februari 2019.

Läs mer om strategierna

www.skogsstrategismaland.se
www.traregionsmaland.se

Relaterade nyheter

Sök Region Kronobergs kulturstipendier!

16 januari 2019

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Sista ansökningsdag är 1 april 2019.

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

14 januari 2019

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgsc...

Projektet Kompetens i Kronoberg börjar nu utbilda företag

8 januari 2019

Idag hölls det första utbildningstillfället inom projektet Kompetens i Kronoberg. Ett flertal utbildningar kommer under 2019 att hållas för projektets deltagande företag. Först ut var utbildningen Led...

Miljonstöd från EU till Kronoberg

4 januari 2019

Strukturfondpartnerskapet för Småland och Öarna ger sammanlagt 11,7 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, till två projekt som ska verka i Kronoberg. Totalt omfattar proje...