Fler nyheter

10 december 2018

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer har medverkat. För att få synergivinster ska nu arbetet med utvecklingen av de båda strategierna samordnas. Magnus Hellgren har anställts som samordnare för genomförande av de regionala strategierna för trä och skog med tillhörande handlingsplaner.

Magnus uppgift blir att synliggöra, utveckla och samordna genomförandet av de båda strategierna. Han kommer vid behov fungera som projektledare för några av de aktiviteter som föreslås i strategierna. Magnus roll blir också att samverka med relevanta aktörer och företag inom den trärelaterade industrin och aktörer relevanta för den småländska skogen på lokal, regional och nationell samt internationell nivå.

Magnus kommer senast från en anställning på Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby. Han är skogsforskare i grunden och har erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser och projekt. Magnus börjar sin anställning i februari 2019.

Läs mer om strategierna

www.skogsstrategismaland.se
www.traregionsmaland.se

Relaterade nyheter

700 elever besökte Linnéuniversitetet

23 maj 2019

I går besökte 700 nyfikna grundskoleelever Linnéuniversitetet. Där fick eleverna bland annat se en storslagen och sprakande rymdshow med Tekniska museet. Dessutom fick eleverna lära känna universitete...

Vårforum om nya Business region Kronoberg

23 maj 2019

Den 22 maj 2019 träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från offentliga myndigheter och bolag, näringslivsorganisationer och andra aktörer som ville lära sig mer om nya Business region Kronoberg...

Ett steg närmare trafik på Markarydsbanan

22 maj 2019

Efter diskussioner mellan regionledningarna i Halland och Kronoberg har nu Halland gjort en avsiktsförklaring med Trafikverket och Laholms kommun för att påbörja åtgärder på Markarydsbanan. "Nu kan vi...

Stort intresse för Europaforum i Karlskrona

16 maj 2019

Den 16 maj samlades över 100 personer i Karlskrona för att diskutera Europafrågor. Forumet är en arena för att lyfta Europafrågorna i södra Sverige samt att diskutera EU:s betydelse regionalt. Evenema...