Fler nyheter

10 december 2018

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer har medverkat. För att få synergivinster ska nu arbetet med utvecklingen av de båda strategierna samordnas. Magnus Hellgren har anställts som samordnare för genomförande av de regionala strategierna för trä och skog med tillhörande handlingsplaner.

Magnus uppgift blir att synliggöra, utveckla och samordna genomförandet av de båda strategierna. Han kommer vid behov fungera som projektledare för några av de aktiviteter som föreslås i strategierna. Magnus roll blir också att samverka med relevanta aktörer och företag inom den trärelaterade industrin och aktörer relevanta för den småländska skogen på lokal, regional och nationell samt internationell nivå.

Magnus kommer senast från en anställning på Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby. Han är skogsforskare i grunden och har erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser och projekt. Magnus börjar sin anställning i februari 2019.

Läs mer om strategierna

www.skogsstrategismaland.se
www.traregionsmaland.se

Relaterade nyheter

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Satsning på besöksnäring och näringsliv

7 mars 2019

Anslaget till Region Kronobergs bolag Destination Småland utökas från 6 till 8 miljoner under 2019. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden den 7 mars.

Välkommen till Europaforum 2019

26 februari 2019

Europaforum samlar politiker, tjänstepersoner, representanter från näringslivet och studenter för att diskutera det europeiska samarbetet och för att dela erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta kont...

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...