Fler nyheter

21 december 2018

Maker tour – Mot nya höjder flyttar in i ett tredje län: Gotland

Med hopp om att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik sprider nu Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen i Kronobergs län vidare sitt gemensamma utbildningskoncept Maker tour – Mot nya höjder till ännu ett nytt län: Gotland.

Sedan 2014 har Maker tour – Mot nya höjder arbetat för att visa elever hur roligt, spännande och lustfyllt naturvetenskap, teknik och matematik kan vara. Konceptet, som bland annat består av klassrumsutmaningar, programmeringsbuss och utställningar, har väckt nyfikenhet utanför Kronobergs gränser. 2016 startade ett samarbete med Tekniska museet för att skapa ett nationellt koncept och i januari 2018 flyttade konceptet in i Gävleborg och 2019 hakar även Gotland på.

”Samma utmaningar som oss”

Nästa geografiska mål är alltså Gotland.

Gotland har på flera sätt samma utmaningar som oss här i Kronoberg och Gävleborg, med låg andel sökande till naturvetenskapliga studier och en arbetsmarknad som behöver naturvetenskaplig kompetens. Därför känns det naturligt att även Gotland får ta del av vårt arbete här i Kronoberg, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Arbetet startar efter årsskiftet tillsammans med Fenomenalen – Science Center på Gotland.

Maker tour - Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i Kronobergs, Gävleborgs, och snart även Gotlands, grund- och gymnasieskolor som jobbar för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Maker tour – Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

För mer information:

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Marcus Brunskog

Projektledare Mot nya höjder

  • Telefon: 0709-76 10 07

Relaterade nyheter

Tätare i toppen men Region Kronoberg fortsatt bäst

23 maj 2019

Region Kronoberg fortsätter att behålla första platsen bland rikets regioner när det gäller andelen ekologiska livsmedel och det tack vare ett nära samarbete mellan kost- och restauranger och upphandl...

Specialisttandvårdens nya lokaler invigda

22 maj 2019

Under onsdagen invigdes specialisttandvårdens nya lokaler på Centrallasarettet Växjö. Med fler behandlingsrum och ny teknik ska verksamheten skapa bättre patientflöde och erbjuda snabbare behandlingar...

Som första region i landet får unga hjälp att sluta röka/snusa tillsammans med en vän

22 maj 2019

Ungdomar vill sluta röka/snusa tillsammans med en kompis. Som första region i landet har Region Kronoberg tillsammans med unga rökare/snusare tagit fram tobaksavvänjningsmodellen Fimpar du, fimpar ja...

Försenad diagnos av cancer

22 maj 2019

Region Kronoberg anmäler en händelse som skulle kunnat medföra en allvarlig skada enligt Lex Maria.