Fler nyheter

21 december 2018

Maker tour – Mot nya höjder flyttar in i ett tredje län: Gotland

Med hopp om att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik sprider nu Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen i Kronobergs län vidare sitt gemensamma utbildningskoncept Maker tour – Mot nya höjder till ännu ett nytt län: Gotland.

Sedan 2014 har Maker tour – Mot nya höjder arbetat för att visa elever hur roligt, spännande och lustfyllt naturvetenskap, teknik och matematik kan vara. Konceptet, som bland annat består av klassrumsutmaningar, programmeringsbuss och utställningar, har väckt nyfikenhet utanför Kronobergs gränser. 2016 startade ett samarbete med Tekniska museet för att skapa ett nationellt koncept och i januari 2018 flyttade konceptet in i Gävleborg och 2019 hakar även Gotland på.

”Samma utmaningar som oss”

Nästa geografiska mål är alltså Gotland.

Gotland har på flera sätt samma utmaningar som oss här i Kronoberg och Gävleborg, med låg andel sökande till naturvetenskapliga studier och en arbetsmarknad som behöver naturvetenskaplig kompetens. Därför känns det naturligt att även Gotland får ta del av vårt arbete här i Kronoberg, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Arbetet startar efter årsskiftet tillsammans med Fenomenalen – Science Center på Gotland.

Maker tour - Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i Kronobergs, Gävleborgs, och snart även Gotlands, grund- och gymnasieskolor som jobbar för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Maker tour – Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

För mer information:

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Markus Brunskog

Projektledare Mot nya höjder

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-76 10 07

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

14 januari 2019

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgsc...