Fler nyheter

3 oktober 2018

Mångmiljonsatsning på forskning inom rättspsykiatrin

Det statliga forskningsrådet Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har beslutat att tilldela 15 miljoner kronor till ett innovativt forskningsprogram för utveckling av rättspsykiatrin under ledning av forskningskoordinator Märta Wallinius på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Vi är oerhört glada och tacksamma för det förtroende och de möjligheter vi får genom denna tilldelning. De senaste åren har ett flertal viktiga, nationella rapporter kommit som samtliga har pekat på bristen av evidens inom rättspsykiatrin och stora kunskapsbehov. Genom detta anslag får vi möjlighet att arbeta för att möta upp flera av de behov som har påpekats i rapporterna, säger Märta Wallinius, forskningskoordinator på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Forskningsprogrammet förvaltas av Centrum för etik, juridik och mental hälsa vid Göteborgs universitet, och bedrivs i samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet och är ett av sju projekt som har tilldelades medel i Sverige.

Utan stöd från ledning och personal hade de satsningar som gjorts på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö för att stärka vården och forskningen de senaste åren inte varit möjligt. Även våra etablerade samarbeten med andra rättspsykiatriska verksamheter i Sverige har varit en förutsättning och vi kommer under de närmaste åren verka för ökad nationell samverkan i rättspsykiatrisk forskning, säger Märta Wallinius, forskningskoordinator på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Vi har mycket arbete framför oss men med stödet från Forte, har vi äntligen förutsättningar för att kunna fokusera på utveckling av den rättspsykiatriska vården där våra patienter är huvudpersoner.

För mer information:

Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och betee...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...