Fler nyheter

11 oktober 2019

Märta Wallinius utnämnd till docent

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnämning som hon menar inte hade varit möjlig utan en medveten satsning på forskning inom rättspsykiatrin i Region Kronoberg.

Det finns enbart ett fåtal docenter i rättspsykiatri i Sverige. Docent är en akademisk titel som visar att forskaren har uppnått en högre vetenskaplig kompetens, jämfört med doktorsexamen.

Jag är oerhört glad och stolt över utnämningen. Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete där motiverad personal, och inte minst stöd från ledningen, har varit helt avgörande. Att leda forskning som kan komma till nytta för vården av en så här sårbar patientgrupp är något jag gör med stor ödmjukhet, säger Märta Wallinius.

Märta leder forskningssektionen vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Tillsammans med ett flertal medarbetare arbetar hon med patientnära forskningsprojekt inom rättspsykiatri. 

Största delen av den forskning som bedrivs baseras på behov som uppkommer i det dagliga arbetet med patienter. Forskningen har blivit en naturlig del av kliniken och återkoppling till verksamheten sker löpande, berättar Tina Fogelklou, verksamhetsområdeschef.

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat i många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hennes forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem.

I oktober 2018 delade det statliga forskningsrådet Forte ut 15 miljoner till ett forskningsprogram under Märta Wallinius ledning. Programmet syftar till att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, något som saknas idag. 

Om Märta Wallinius

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Inom ramarna för sitt kliniska arbete har Märta alltid varit involverad i forsknings- och utvecklingsarbete och har bland annat tagit fram nya metoder för bedömning och behandling av aggression och våld till Sverige. I och med sin avhandling specialiserade sig Märta på vad som karaktäriserar personer som är upprepat våldsamma och/eller kriminella, vilket Märta har fördjupat kunskapen om, och fokuserat på det som kan göras för att minska våld och kriminalitet, i sitt fortsatta forskningsarbete. Märta har alltid haft ett starkt fokus på att göra personer i behov av stöd delaktiga i stöd- och behandlingsinsatser.

Märtas forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem. Denna forskning bedrivs tvärvetenskapligt, bland annat utifrån psykologiska, medicinska, neurovetenskapliga, sociala och vårdvetenskapliga perspektiv i samarbete med ett flertal stora universitet i Sverige och utomlands. Sedan oktober 2018 leder Märta en stor satsning för att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, vilket har stor betydelse för såväl den fortsatta rättspsykiatriska vården som forskningen i Sverige och internationellt.

Kontakt

Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Tina Fogelklou

Verksamhetsområdeschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.