Fler nyheter

11 oktober 2019

Märta Wallinius utnämnd till docent

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnämning som hon menar inte hade varit möjlig utan en medveten satsning på forskning inom rättspsykiatrin i Region Kronoberg.

Det finns enbart ett fåtal docenter i rättspsykiatri i Sverige. Docent är en akademisk titel som visar att forskaren har uppnått en högre vetenskaplig kompetens, jämfört med doktorsexamen.

Jag är oerhört glad och stolt över utnämningen. Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete där motiverad personal, och inte minst stöd från ledningen, har varit helt avgörande. Att leda forskning som kan komma till nytta för vården av en så här sårbar patientgrupp är något jag gör med stor ödmjukhet, säger Märta Wallinius.

Märta leder forskningssektionen vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Tillsammans med ett flertal medarbetare arbetar hon med patientnära forskningsprojekt inom rättspsykiatri. 

Största delen av den forskning som bedrivs baseras på behov som uppkommer i det dagliga arbetet med patienter. Forskningen har blivit en naturlig del av kliniken och återkoppling till verksamheten sker löpande, berättar Tina Fogelklou, verksamhetsområdeschef.

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat i många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hennes forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem.

I oktober 2018 delade det statliga forskningsrådet Forte ut 15 miljoner till ett forskningsprogram under Märta Wallinius ledning. Programmet syftar till att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, något som saknas idag. 

Om Märta Wallinius

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Inom ramarna för sitt kliniska arbete har Märta alltid varit involverad i forsknings- och utvecklingsarbete och har bland annat tagit fram nya metoder för bedömning och behandling av aggression och våld till Sverige. I och med sin avhandling specialiserade sig Märta på vad som karaktäriserar personer som är upprepat våldsamma och/eller kriminella, vilket Märta har fördjupat kunskapen om, och fokuserat på det som kan göras för att minska våld och kriminalitet, i sitt fortsatta forskningsarbete. Märta har alltid haft ett starkt fokus på att göra personer i behov av stöd delaktiga i stöd- och behandlingsinsatser.

Märtas forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem. Denna forskning bedrivs tvärvetenskapligt, bland annat utifrån psykologiska, medicinska, neurovetenskapliga, sociala och vårdvetenskapliga perspektiv i samarbete med ett flertal stora universitet i Sverige och utomlands. Sedan oktober 2018 leder Märta en stor satsning för att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, vilket har stor betydelse för såväl den fortsatta rättspsykiatriska vården som forskningen i Sverige och internationellt.

Kontakt

Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och betee...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Tina Fogelklou

Verksamhetschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

11 december 2019

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 milj...

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

10 december 2019

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt part...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.