Fler nyheter

11 oktober 2019

Märta Wallinius utnämnd till docent

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnämning som hon menar inte hade varit möjlig utan en medveten satsning på forskning inom rättspsykiatrin i Region Kronoberg.

Det finns enbart ett fåtal docenter i rättspsykiatri i Sverige. Docent är en akademisk titel som visar att forskaren har uppnått en högre vetenskaplig kompetens, jämfört med doktorsexamen.

Jag är oerhört glad och stolt över utnämningen. Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete där motiverad personal, och inte minst stöd från ledningen, har varit helt avgörande. Att leda forskning som kan komma till nytta för vården av en så här sårbar patientgrupp är något jag gör med stor ödmjukhet, säger Märta Wallinius.

Märta leder forskningssektionen vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Tillsammans med ett flertal medarbetare arbetar hon med patientnära forskningsprojekt inom rättspsykiatri. 

Största delen av den forskning som bedrivs baseras på behov som uppkommer i det dagliga arbetet med patienter. Forskningen har blivit en naturlig del av kliniken och återkoppling till verksamheten sker löpande, berättar Tina Fogelklou, verksamhetsområdeschef.

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat i många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Hennes forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem.

I oktober 2018 delade det statliga forskningsrådet Forte ut 15 miljoner till ett forskningsprogram under Märta Wallinius ledning. Programmet syftar till att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, något som saknas idag. 

Om Märta Wallinius

Märta är legitimerad psykolog och har arbetat många år med personer med våldsamt och kriminellt beteende, ofta i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Inom ramarna för sitt kliniska arbete har Märta alltid varit involverad i forsknings- och utvecklingsarbete och har bland annat tagit fram nya metoder för bedömning och behandling av aggression och våld till Sverige. I och med sin avhandling specialiserade sig Märta på vad som karaktäriserar personer som är upprepat våldsamma och/eller kriminella, vilket Märta har fördjupat kunskapen om, och fokuserat på det som kan göras för att minska våld och kriminalitet, i sitt fortsatta forskningsarbete. Märta har alltid haft ett starkt fokus på att göra personer i behov av stöd delaktiga i stöd- och behandlingsinsatser.

Märtas forskning handlar om hur man kan kartlägga, behandla och bemöta personer med våldsamt och/eller kriminellt beteende i kombination med varierande psykisk ohälsa och sociala problem. Denna forskning bedrivs tvärvetenskapligt, bland annat utifrån psykologiska, medicinska, neurovetenskapliga, sociala och vårdvetenskapliga perspektiv i samarbete med ett flertal stora universitet i Sverige och utomlands. Sedan oktober 2018 leder Märta en stor satsning för att utveckla evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrisk vård i Sverige, vilket har stor betydelse för såväl den fortsatta rättspsykiatriska vården som forskningen i Sverige och internationellt.

Kontakt

Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och betee...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Tina Fogelklou

Verksamhetschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Ökad tillgänglighet till operationsverksamheterna i Kronoberg

16 oktober 2019

Under januari till september 2019 har de opererande verksamheterna på sjukhusen i Ljungby och i Växjö sammanlagt genomfört 321 fler operationer än samma period 2018. Det är också fler personer som kom...

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.