Fler nyheter

18 juni 2017

Med anledning av diskussionen kring akutverksamheten på Ljungby lasarett vill vi lämna följande besked:

Undertecknade har idag gett i uppdrag till regiondirektör Martin Myrskog och hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson, att i ”Handlingsplan kostnadsreduceringar” som behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 juni, ta bort den del som avser förändringen av akutuppdraget på Ljungby lasarett.

Detta uppdrag ger vi för att den debatt som förslaget har väckt flyttar fokus från den centrala huvudfrågan: nämligen att fasa ut beroendet av hyrpersonal. 

Vi vill också betona att vi aldrig haft för avsikt att lägga ned akutverksamheten vid Ljungby lasarett. Detta kan bäst bevisas av de stora satsningar vi planerar i form av investeringar i nytt ambulansintag, nya lokaler för akuten och nya operationssalar. Dessutom har vi gjort satsningar för att utbilda sjuksköterskor i Ljungby.

Nu är det viktigt att flytta fokus tillbaka till huvudfrågan. Förslagen i ”Handlingsplan kostnadsreduceringar” innebär en tydlig tidplan för utfasning av hyrpersonal. Utfasningen är nödvändigt för patientsäkerhetens, arbetsmiljöns och ekonomins skull. I arbetet med detta måste alla hjälpas åt, även de verksamheter som idag inte är beroende av inhyrd personal. 

Vi har det senaste året gjort många medvetna satsningar för att bli attraktivare som arbetsgivare. Vi har förbättrat möjligheten till återhämtning för de som kombinerar dag-, kväll och nattarbete. Vi har också valt att höja kompensationen ekonomiskt för arbetet på obekväm arbetstid och Region Kronoberg har de tre senaste åren höjt vårdpersonalens löner mer än det traditionella ”märket”.

/Anna Fransson, ordförande regionstyrelsen, tel 070-620 44 45,
Charlotta Svanberg, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, 
tel 076-720 76 36

Relaterade nyheter

1 september fasar Region Kronoberg ut stora delar av hyrpersonalen i vården

22 juni 2017

Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd har idag ställt sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade åtgärdsförslag för att bli oberoende av hyrpersonal och förbättra ekonomin. Det innebär...

Budget 2018

21 juni 2017

I samband med regionfullmäktiges möte den 20 juni beslutades Region Kronobergs budget för 2018.

Region Kronoberg satsar 10 miljoner på bredband

21 juni 2017

Regionfullmäktige har beslutat att satsa 10 miljoner 2018 på att bygga ut snabbt bredband i Kronoberg.

Förslag för att bli oberoende av hyrpersonal i vården

15 juni 2017

Hälso- och sjukvårdens ekonomi blöder och en betydande orsak till det är kraftigt ökade kostnader för hyrpersonal. För invånarna i Kronobergs län innebär det stora användandet av hyrpersonal ofta en o...