Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

29 juli 2019

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet att få möjlighet att testa andra, mer klimatsmarta, sätt att resa.

I höstas svarade 3 400 av regionens medarbetare på en enkät om hur de bland annat reser till och från jobbet. Enkäten var en del av ”Res grönt i gröna Kronoberg” – en satsning som Region Kronoberg driver tillsammans med Energikontor Sydost för att minska koldioxidutsläppen från våra resor.

I enkäten fick de som tar bilen till jobbet frågan om de vill testa nya sätt att resa till jobbet, till exempel med elcykel, kollektivtrafik eller samåkning. Under 2019 och 2020 får de som anmälde sitt intresse chansen att testa dessa färdmedel.

Vår förhoppning är att folk upptäcker att det ibland finns alternativ till bilen samtidigt som de mår bättre och minskar sitt koldioxidutsläpp. Det handlar inte om att vi aldrig mer ska köra bil, det handlar om att vi alla kan byta ut någon eller några resor till hållbara alternativ, säger Maria Persdotter Isaksson, projektledare för Res Grönt.

Enkätsvaren visar att 38 procent av medarbetarna i Region Kronoberg tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser där siffran är 50–70 procent. Nästan lika många tar cykeln till jobbet: 34 procent. 13 procent åker kollektivt, 9 procent promenerar och 4 procent samåker.

Många medarbetare har nära till jobbet: nästan hälften bor max 5 kilometer från sitt arbete. Nästan en tredjedel av de som bor 3–5 kilometer från jobbet tar bilen till sin arbetsplats.

Kontakt

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 59

Relaterade nyheter

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Funderar du på att söka projektmedel?

14 januari 2020

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 eu...

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.