Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

29 juli 2019

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet att få möjlighet att testa andra, mer klimatsmarta, sätt att resa.

I höstas svarade 3 400 av regionens medarbetare på en enkät om hur de bland annat reser till och från jobbet. Enkäten var en del av ”Res grönt i gröna Kronoberg” – en satsning som Region Kronoberg driver tillsammans med Energikontor Sydost för att minska koldioxidutsläppen från våra resor.

I enkäten fick de som tar bilen till jobbet frågan om de vill testa nya sätt att resa till jobbet, till exempel med elcykel, kollektivtrafik eller samåkning. Under 2019 och 2020 får de som anmälde sitt intresse chansen att testa dessa färdmedel.

Vår förhoppning är att folk upptäcker att det ibland finns alternativ till bilen samtidigt som de mår bättre och minskar sitt koldioxidutsläpp. Det handlar inte om att vi aldrig mer ska köra bil, det handlar om att vi alla kan byta ut någon eller några resor till hållbara alternativ, säger Maria Persdotter Isaksson, projektledare för Res Grönt.

Enkätsvaren visar att 38 procent av medarbetarna i Region Kronoberg tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser där siffran är 50–70 procent. Nästan lika många tar cykeln till jobbet: 34 procent. 13 procent åker kollektivt, 9 procent promenerar och 4 procent samåker.

Många medarbetare har nära till jobbet: nästan hälften bor max 5 kilometer från sitt arbete. Nästan en tredjedel av de som bor 3–5 kilometer från jobbet tar bilen till sin arbetsplats.

Kontakt

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 59

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Ökat söktryck till sommarens praktikplatser i Region Kronoberg

25 juli 2019

Region Kronoberg har i år tagit emot 293 ansökningar till sommarens 70 praktikplatser. Det är en ökning med 133 sökande sedan förra året. Många av tidigare års praktikanter jobbar idag inom regionen,...