Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

29 juli 2019

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet att få möjlighet att testa andra, mer klimatsmarta, sätt att resa.

I höstas svarade 3 400 av regionens medarbetare på en enkät om hur de bland annat reser till och från jobbet. Enkäten var en del av ”Res grönt i gröna Kronoberg” – en satsning som Region Kronoberg driver tillsammans med Energikontor Sydost för att minska koldioxidutsläppen från våra resor.

I enkäten fick de som tar bilen till jobbet frågan om de vill testa nya sätt att resa till jobbet, till exempel med elcykel, kollektivtrafik eller samåkning. Under 2019 och 2020 får de som anmälde sitt intresse chansen att testa dessa färdmedel.

Vår förhoppning är att folk upptäcker att det ibland finns alternativ till bilen samtidigt som de mår bättre och minskar sitt koldioxidutsläpp. Det handlar inte om att vi aldrig mer ska köra bil, det handlar om att vi alla kan byta ut någon eller några resor till hållbara alternativ, säger Maria Persdotter Isaksson, projektledare för Res Grönt.

Enkätsvaren visar att 38 procent av medarbetarna i Region Kronoberg tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser där siffran är 50–70 procent. Nästan lika många tar cykeln till jobbet: 34 procent. 13 procent åker kollektivt, 9 procent promenerar och 4 procent samåker.

Många medarbetare har nära till jobbet: nästan hälften bor max 5 kilometer från sitt arbete. Nästan en tredjedel av de som bor 3–5 kilometer från jobbet tar bilen till sin arbetsplats.

Kontakt

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 59

Relaterade nyheter

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

11 december 2019

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 milj...

Entreprenadupplägg för det nya sjukhuset är klart

10 december 2019

Regionstyrelsen beslutade den 10 december 2019 att genomföra Växjös nya akutsjukhus som en totalentreprenad och att samverkan mellan Region Kronoberg och upphandlad byggentreprenör ska ske enligt part...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.