Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

13 november 2018

Medborgarscen – allas vår scen

En så kallad Medborgarscen har utvecklats för att historier som speglar det lokala samhället ska få större plats på teatern. Satsningen är en del av ett flerårigt projekt där det regionala kulturutbudet ska utökas för alla människor oavsett bakgrund.

Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun inledde i våras ett kulturprojekt i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg. Regionernas båda kulturplaner lyfter fram behov av utvecklingsarbete för att kulturutbudet ska bli tillgängligt och angeläget för fler. En av utvecklingsinsatserna för att möta utmaningen är Medborgarscen.

Medborgarscenen ska vara allas scen. Här ges utrymme åt aktuell scenkonst, samtal, debatter, föreläsningar, filmvisningar och events. Projektet är regionalt och nationellt finansierat där både Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun och Kulturrådet bidragit.

Therese Willstedt är projektets initiativtagare och vd på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö.

Jag har arbetat med medborgarscener i både Danmark och Tyskland och jag har sett vilka effekter det kan ha både på utvecklandet av konstformen och lokalsamhälle. Jag brinner för att utveckla scenkonsten och jag tror på att det bland annat är via relationen och dialogen med vår samtid och publik vi gör det bäst, säger Therese.

Medborgarscenen knyter samman en utvecklingsidé på Regionteatern med den regionala kulturplanens kulturpolitiska intentioner kring nya metoder för ökad tillgänglighet och deltagande i kulturlivet. Vi ökar kronobergarnas möjlighet att både uppleva och delta i kultur, säger Jessica Linde, regional utvecklingssamordnare för kultur på Region Kronoberg.

Therese vill få publiken att känna att det är deras historia som berättas på scenen.

Sceniskt porträtterade berättelser från det verkliga livet kan överraska och bryta våra ibland allt för förutfattade meningar. Det hjälper oss att få nya perspektiv på våra medmänniskor och vår samtid. Det kan väcka lust och nyfikenhet till att möta nya sidor hos oss själva och andra, säger Therese.

Medborgarscenen ska spegla samhället, stärka relationer till regionens invånare, samt bidra till en mer aktiv roll i samhällsutvecklingen. 

Alla människor ska ha möjlighet att på olika sätt och med olika medel påverka verkligheten och hur vi ser på den. Det är vår plikt att finnas och ta vår publik på allvar, oavsett ålder, scenkonstvana, habitus eller social tillhörighet. Vår publik ska inte bara komma till oss utan vi söker också aktivt upp dem. Allt för att bli en tillgänglig teater, för alla, säger Therese.

Vem kan medverka på Medborgarscenen?

I stort sett alla! De civila aktörer som medverkar i medborgarscenens föreställningar spelar inte teaterroller. Man medverkar som den man är - sin yrkesfunktion, sin ålder, sitt kön, sin livserfarenhet. Målet är alltid att slutprodukten ska bli aktuella och lokala dokumentära scenkonstverk, menar Therese.

Hur går det till?

Antingen blir man intervjuad av professionella skådespelare som får gestalta ens historia. Eller så bjuds man upp på scen för att berätta sin livshistoria i en föreställning tillsammans med ett professionellt konstnärligt och tekniskt team, berättar Therese.

Medborgarscenens konstnärliga team skapar teman och kriterier för de som ska medverka. Härefter söker man efter civila aktörer som vill vara med och bidra med sina historier och erfarenheter inom det givna temat.

Vad har ni fått för reaktioner hittills?

Vi har fått helt otroligt fina reaktioner på premiären av föreställningen Hemma, både ifrån press och ifrån publik. Publikreaktioner såsom: “Hela Sverige borde se den här föreställningen och gå hem och tänka på hur dom lever sina liv” och ”Det här var det bästa jag sett på teater - trodde inte jag gillade teater!”, berättar Therese.

Foton: Anders Bergön

Relaterade nyheter

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Sagolika Småland

5 december 2018

Den gångna veckan har vi nåtts av ett fantastiskt besked. Sagobygden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett stort erkännande. Sveriges första utnämning och Nordens andra. Det immateriella kultura...

Kampanj om suicidprevention i december

4 december 2018

Varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1000 av dem är pojkar och män. Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på...