Fler nyheter

4 januari 2019

Miljonstöd från EU till Kronoberg

Strukturfondpartnerskapet för Småland och Öarna ger sammanlagt 11,7 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, till två projekt som ska verka i Kronoberg. Totalt omfattar projekten 23,4 miljoner. Båda projekten drar igång i januari 2019.

Som regional utvecklingsansvarig myndighet ser vi mycket positivt på projekten och att de beviljats stöd. Vi är ett industrilän med god omställningsförmåga. Det visar inte minst OECDs färska studie kring Kronobergs utveckling. Omställningen och omstruktureringen behöver fortsätta för att vi ska vara konkurrenskraftiga även framåt. Projekten stödjer detta, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Projekt om automatisering i industrin

Linnéuniversitetet ska i tre år driva projektet ”Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin” (Smart-IAT). Projektet ska skapa en demonstrationsmiljö i den nyligen invigda maskinparken EPIC. Målet är kunskapsöverföring och experiment för att höja innovationsnivå och konkurrenskraft hos tillverkande små och medelstora företag i Kronoberg.

Vi har länge önskat oss en innovationsmiljö för industrin. Nya innovationer kräver att man är utanför driften och träffar andra, säger Christel Gustafsson.

Projektet får 6,6 mnkr från EU, 4,6 mnkr från Region Kronberg och 2 mnkr från Linnéuniversitetet.

SmeLand – företagsstöd till fler

Tre industriella utvecklingscentra (IUC-bolag) ska skapa en bättre struktur för företagsstöd i Småland. Ett större utbud och bättre möjlighet till riktade insatser ska leda till att fler företag tar del av stödinsatser. Arbetet genomförs av Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB, Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling och IUC i Kalmar, som är projektägare. Projektet får drygt 5,1 mnkr av EU och lika mycket av Tillväxtverket.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan tre län genom deras industriella utvecklingscentra (IUC-bolag). Samverkan är viktig i små län för att skapa tillräcklig kritisk massa för insatser i små och medelstora företag. Linnéuniversitetet och IUC/CIL har en långvarig historia kring samverkan som kan komma väl till pass i detta projekt, säger Anne Karlsson (S), kommunalråd i Ljungby och vice ordförande strukturfondspartnerskapet.

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som ska få pengarna bestäms av regionala strukturfondspartnerskap med representanter från bland annat kommuner, regioner, myndigheter och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg. 

Till information om finansiering 

Kontakt

Anne Karlsson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0702-21 53 32

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Satsning på besöksnäring och näringsliv

7 mars 2019

Anslaget till Region Kronobergs bolag Destination Småland utökas från 6 till 8 miljoner under 2019. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden den 7 mars.

Välkommen till Europaforum 2019

26 februari 2019

Europaforum samlar politiker, tjänstepersoner, representanter från näringslivet och studenter för att diskutera det europeiska samarbetet och för att dela erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta kont...

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...