Fler nyheter
Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och Linda Vingren, chef för kompetens och lärande, tittar in i Region Kronobergs Makerbuss. Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och Linda Vingren, chef för kompetens och lärande, tittar in i Region Kronobergs Makerbuss.

31 januari 2018

Ministerbesök på Region Kronoberg

I dag har gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) besökt Region Kronoberg och fått information om flera av Region Kronobergs satsningar inom kompetensområdet, så som ”Mot nya höjder” och ”Studi.se”. Kronoberg är en stark IT-region vars satsningar på utbildning väckt ett nationellt intresse.

I Kronoberg bedriver vi ett framgångsrikt arbete med att använda digitaliseringens möjligheter i skolan. Vi vill inspirera andra och sprida våra goda exempel vidare, därför känns det kul att få visa upp delar av vår verksamhet för ministern, säger Joakim Pohlman (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Kronoberg ligger långt fram när det gäller att implementera nya IT verktyg och att arbeta med IT-pedagogik i skolorna. En utveckling som går hand i hand med näringslivets behov och insatser på Linneuniversitetet. Region Kronobergs enhet AV-Media är en drivkraft och ett kompetensnav för länets pedagoger vad gäller digitalisering och fortbildning. Under besöket på Region Kronoberg informerades gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), om verksamheten och fick även möjligheten att bekanta sig med den senaste tekniken inom området.

Mot nya höjder

Anna Ekström (S) fick även veta mer om projektet ”Mot nya höjder” som i år firar fyra år. Projektet skapades för att öka intresset hos elever för naturvetenskap, teknik och matematik. Ytterligare viktiga delar i projektet är de mötesplatser och samarbeten som har uppstått mellan skola-näringsliv och det nationella samarbetet med Tekniska museet. ”Mot nya höjder” drivs av Region Kronoberg (som är projektägare) tillsammans med Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Linda Vingren

Chef kompetens och lärande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0738-66 46 19

Relaterade nyheter

Attraktiva platser - för företagens tillväxt

20 februari 2018

Det är högkonjunktur! Inte minst i Kronoberg. Länet hade högst tillväxt räknat i bruttoregionalprodukt av Sveriges samtliga regioner mellan 2014 och 2016. Och en större andel av företagen än i riket s...

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

20 februari 2018

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsveri...

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

19 februari 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient utretts för en misstänkt tumör i mag-tarmkanalen men där diagnosen försenats på ett av länets sjukhus.

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

14 februari 2018

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.