Fler nyheter
Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och Linda Vingren, chef för kompetens och lärande, tittar in i Region Kronobergs Makerbuss. Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och Linda Vingren, chef för kompetens och lärande, tittar in i Region Kronobergs Makerbuss.

31 januari 2018

Ministerbesök på Region Kronoberg

I dag har gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) besökt Region Kronoberg och fått information om flera av Region Kronobergs satsningar inom kompetensområdet, så som ”Mot nya höjder” och ”Studi.se”. Kronoberg är en stark IT-region vars satsningar på utbildning väckt ett nationellt intresse.

I Kronoberg bedriver vi ett framgångsrikt arbete med att använda digitaliseringens möjligheter i skolan. Vi vill inspirera andra och sprida våra goda exempel vidare, därför känns det kul att få visa upp delar av vår verksamhet för ministern, säger Joakim Pohlman (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Kronoberg ligger långt fram när det gäller att implementera nya IT verktyg och att arbeta med IT-pedagogik i skolorna. En utveckling som går hand i hand med näringslivets behov och insatser på Linneuniversitetet. Region Kronobergs enhet AV-Media är en drivkraft och ett kompetensnav för länets pedagoger vad gäller digitalisering och fortbildning. Under besöket på Region Kronoberg informerades gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), om verksamheten och fick även möjligheten att bekanta sig med den senaste tekniken inom området.

Mot nya höjder

Anna Ekström (S) fick även veta mer om projektet ”Mot nya höjder” som i år firar fyra år. Projektet skapades för att öka intresset hos elever för naturvetenskap, teknik och matematik. Ytterligare viktiga delar i projektet är de mötesplatser och samarbeten som har uppstått mellan skola-näringsliv och det nationella samarbetet med Tekniska museet. ”Mot nya höjder” drivs av Region Kronoberg (som är projektägare) tillsammans med Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Linda Vingren

Chef kompetens och lärande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0738-66 46 19

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...