Fler nyheter

9 augusti 2018

Mobil läkare ger patientnära vård

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som kan ge kvalificerad medicinsk vård i hemmet. Mobil läkare finns sedan tidigare i Ljungby och Markaryd och nu även i Växjö.

Den mobila läkaren finns som ett medicinskt stöd till den kommunala hemsjukvården. För vissa patienter som vårdas i hemmet kan det vara svårt att ta sig till en vårdinrättning. Då kan det finnas möjlighet för patienten att bli inskriven i det mobila läkarteamet. Satsningen på mobil läkare är en del av projektet ”Äldrehälsa Kronoberg” och har funnits i Ljungby och Markaryd sedan tidigare. Där har det varit mycket uppskattat och nu inrättas rollen även i Växjö i samarbete med Växjö kommun.

Målet med den mobila läkaren är att ge bättre och lättillgängligare vård till de här patienterna och i förlängningen också bättre hälsa och livskvalitet, berättar Eva Ginstrup som är ny i rollen som mobil läkare i Växjö.

När en patient tillhör det mobila läkarteamet får hen den mobila läkaren som sin fasta vårdkontakt. Den mobila läkaren tar i största möjliga mån ett helhetsansvar för patientens medicinska situation.

På det här sättet tar vi bättre hand om den här prioriterade patientgruppen, säger Eva. Patienterna får mer kontinuitet i sin vårdkontakt och som läkare får jag ett mer samlat ansvar för patienten med större möjlighet till uppföljning. Patienterna slipper också själva ta sig till vården, vilket kan vara svårt för vissa.

Eva Ginstrup har gedigen erfarenhet som läkare. Hon är specialist i allmänmedicin och kommer senast från det palliativa rådgivningsteamet. Arbetet som mobil läkare känns givande.

Det känns tillfredsställande att kunna förbättra vården hos de svårt sjuka äldre.

Om ”Äldrehälsa Kronoberg”

Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen för personer 65 år eller äldre som har behov av både hemtjänst och hemsjukvård. Satsningen genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Med utgångspunkt i de äldres tankar och önskemål har ett flertal nya satsningar gjorts, t ex äldremottagningar på vårdcentraler, mobila läkare och vårdplatser som är speciellt anpassade till äldres behov. 

Läs mer och se en film om Äldrehälsa Kronoberg 

Om utvecklingsstrategin ”Närmare kronobergaren”

Strategin utgår från kronobergarnas behov och kommer att vara grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Målbilden i utvecklingsstrategin beskriver att Region Kronoberg ska erbjuda nära vård – med fokus på öppen vård och flexibilitet, nära individen – med hög grad av delaktighet.

Läs mer om utvecklingsstrategin 

Kontakt

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Eva Ginstrup

Mobil läkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 33, 0720-83 18 52

David Aldén

Projektledare ”Äldrehälsa Kronoberg”

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 71 87, 0709-84 46 84

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Öppet hus för sjuksköterskor

15 augusti 2018

Vill du vara med där det händer, och göra skillnad, varje dag. Är du snart nyexaminerad sjuksköterska? Eller erfaren och söker ny karriär? Välkommen på öppet hus i Region Kronoberg.

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

31 juli 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Krono...