Fler nyheter

12 december 2018

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommunen erbjuda äldre, som inte kan ta sig själva till sjukhus, att bli röntgade hemma eller på särskilt boende, istället för de ska behöva förflyttas mellan olika miljöer eller vänta på transport.

Vi är jätteglada över att vi ska kunna testa detta i Älmhult. Värdet för våra äldre blir stor, då vi vet att lidandet för de mest sjuka äldre att förflyttas till sjukhuset när man egentligen inte behöver är stor. Flera har så kallade diffusa skador där man inte vet om något är brutet, då kan patienten röntgas hemma med mobil röntgen och sedan åka till sjukhus bara om hen verkligen behöver den vårdinsatsen, berättar Åsa Svensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska i Älmhults kommun.

Ökad trygghet för de äldre

Vi ser flera fördelar i samhälls- och patientnyttan. Mobil röntgen är ett sätt att förflytta vården från sjukhus till vård i hemmet. Det ökar tryggheten, välbefinnandet och säkerheten för de äldre, säger Fredrik Larsson, verksamhetschef röntgen i Region Kronoberg.

Mobil röntgen planeras att testas i Älmhults kommun men målet är att det ska bli ett permanent införande av mobil röntgen även i Markaryd och Ljungby kommun.

Sparar tid och pengar

Den främsta fördelen med mobil röntgen är att äldre ska känna en trygghet och få hjälp snabbt. Mobil röntgen har funnits i Skåne sedan 2006. De har i studie kommit fram till flera fördelar, bland annat så upptäckte man att:

  •  endast 12 av 123 patienter behövde sjukhusvård efter röntgen.
  • tiden för en patient att åka till sjukhus för att röntgas var mellan 2–5 timmar, varav 50 procent mellan 4–5 timmar. Motsvarande tid för mobil röntgen var i snitt 2 timmar och 10 minuter.
  • det var mer än dubbelt så dyrt att röntga äldre patienter på sjukhus än att ta bilderna med mobil röntgen. 3 200 kronor gentemot 1 300 kronor för mobil röntgen.

Andra fördelar är också att patienten inte behöver ledsagare.

Projektet mobil röntgen är fortfarande i ett startskede och vi har i dagsläget inget exakt datum när det ska införas.

Om Äldrehälsa Kronoberg

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning som ska utveckla vården och omsorgen för personer 65 år eller äldre som har behov av både hemtjänst och hemsjukvård. Satsningen genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Projekt som arbetats fram är äldremottagningar på våra vårdcentraler, mest sjuka äldreenhet på sjukhuset i Ljungby, mobil läkare samt förbättrat samarbetet runt vårdplaneringen.

Kontakt

Fredrik Larsson

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 50, 0767-25 97 33

Åsa Svensson

MAS - medicinsk ansvarig sjuksköterska Älmhult kommun

Det här är en e-postadress 0476-553 29

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...