Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

8 januari 2019

Ny onkologavdelning invigd på Centrallasarettet Växjö

Ändamålsenliga och moderna lokaler och nya arbetssätt visades upp när nya onkologavdelning 40 invigdes på Centrallasarettet Växjö tisdagen den 8 januari. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) invigde lokalerna.

Att gå från fyrbäddsrum till i huvudsak enkelrum är en fråga om patientsäkerhet, vårdhygien och integritet. De nya lokalerna innebär en stor skillnad för patienten och en bättre arbetssituation för medarbetarna, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Efter ombyggnationen består onkologavdelning 40 av tolv enkelsalar och tre dubbelsalar samt nytt dagrum/anhörigrum. Alla fyrasalar är borttagna och antalet toaletter på avdelningen är utökat från åtta till fjorton. Två av de nya enkelrummen är så kallade isoleringsrum med sluss.

Nya arbetssätt

Onkologavdelning 40 är förberett för att i framtiden arbeta med nytt kallelsesystem där patienten kan påkalla vårdpersonalens uppmärksamhet utan att använda larmklockan som ljuder över avdelningen. Det innebär i praktiken att det endast ringer i fickan på den ansvariga personalen, vilket kommer skapa en lugnare miljö.

Administrationen kommer numera att skötas via digitala whiteboards och plattor istället för papper, vilket både sparar tid för medarbetarna samt ökar patientsäkerheten då medarbetaren kan rapportera direkt i journalsystemet.

Onkologavdelning 40 har funnits i samma lokaler sedan år 2001. I maj 2018 fick de lämna lokalerna på grund av ombyggnationen.  

Vi är odelat positiva! Det så så skönt att äntligen få flytta hem till våra egna lokaler igen, säger Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef för onkologkliniken.

På onkologavdelning 40 vårdas patienter med cancer och patienter med blodsjukdomar. Patienterna flyttar in i de nya lokalerna den 9 januari.

Kontakt

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Katarina Planhammar Hörberg

verksamhetschef onkologkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 78 51, 0767-20 77 66

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Fler vaccinerar sig mot influensa

17 januari 2019

I flera år har andelen kronobergare 65 år eller över som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan legat stabilt på omkring 57 procent under hela säsongen. Under vaccinationstiden november-december 2018 ha...

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...