Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

8 januari 2019

Ny onkologavdelning invigd på Centrallasarettet Växjö

Ändamålsenliga och moderna lokaler och nya arbetssätt visades upp när nya onkologavdelning 40 invigdes på Centrallasarettet Växjö tisdagen den 8 januari. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) invigde lokalerna.

Att gå från fyrbäddsrum till i huvudsak enkelrum är en fråga om patientsäkerhet, vårdhygien och integritet. De nya lokalerna innebär en stor skillnad för patienten och en bättre arbetssituation för medarbetarna, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Efter ombyggnationen består onkologavdelning 40 av tolv enkelsalar och tre dubbelsalar samt nytt dagrum/anhörigrum. Alla fyrasalar är borttagna och antalet toaletter på avdelningen är utökat från åtta till fjorton. Två av de nya enkelrummen är så kallade isoleringsrum med sluss.

Nya arbetssätt

Onkologavdelning 40 är förberett för att i framtiden arbeta med nytt kallelsesystem där patienten kan påkalla vårdpersonalens uppmärksamhet utan att använda larmklockan som ljuder över avdelningen. Det innebär i praktiken att det endast ringer i fickan på den ansvariga personalen, vilket kommer skapa en lugnare miljö.

Administrationen kommer numera att skötas via digitala whiteboards och plattor istället för papper, vilket både sparar tid för medarbetarna samt ökar patientsäkerheten då medarbetaren kan rapportera direkt i journalsystemet.

Onkologavdelning 40 har funnits i samma lokaler sedan år 2001. I maj 2018 fick de lämna lokalerna på grund av ombyggnationen.  

Vi är odelat positiva! Det så så skönt att äntligen få flytta hem till våra egna lokaler igen, säger Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef för onkologkliniken.

På onkologavdelning 40 vårdas patienter med cancer och patienter med blodsjukdomar. Patienterna flyttar in i de nya lokalerna den 9 januari.

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Katarina Planhammar Hörberg

verksamhetschef onkologkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 78 51, 0767-20 77 66

Relaterade nyheter

Stabsläget på sjukhusen är nu avslutat

14 mars 2019

Vårdplatsläget på båda sjukhusen har stabiliserats och därför har stabsläget upphört.

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

De tilldelas pris för sin cancerträning

28 februari 2019

Sjukgymnasterna Anna Gradeen, Sofie Andersson och Anna Bergman på lasarettsrehab i Växjö tilldelas Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019 för sitt projekt "Cancer + träning = sant". Priset, en summa på...