Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

10 oktober 2019

Musik är medicin!

”Musik är ett evidensbaserat livspiller utan biverkningar.” Så sammanfattades dagen om musik i vården, ”Vissna eller blomstra”, ett arrangemang av Musik i Syd, Betaniastiftelsen och Region Kronoberg.

Representanter från politiken, kulturen och vården samlades för att ta del av exempel där musik används  i vården, en paneldebatt och digitaliseringens nya möjligheter inom området. Ida Eriksson (M) är ordförande i kulturnämnden i Region Kronoberg. Hon efterlyser ett helhetsperspektiv på patienten och tror att kultur i vården kan bidra till detta.

Vi behöver se människans alla delar, inte bara de delar som behöver vård. Det som kulturen gör med en människa, det känslomässiga, är inte helt enkelt att närma sig men har stor betydelse för resultatet av vården.

”Sjung, för jösse namn!”

Åsa Håkansson, musiker, har jobbat med dialyspatienter, patienter med demens och patienter i livets slutskede. Hon använder sång och enkla instrument, anpassat efter person och situation.

Musiken blir en länk mellan patient, vårdpersonal och anhöriga. Det är ren magi när personen utan tal börjar sjunga med.

Åsa, och flera med henne, understryker också att det aldrig är fråga om att patienter eller vårdpersonal ska prestera något – man måste inte kunna sjunga eller spela för att använda musik i vården.

 Alla hjärnor kan ta till sig musik

Musik aktiverar hela hjärnan, säger Niwa Cherla, musikterapeut, som arbetat med palliativ vård, demens och barnautism.

Det finns alltid friska delar av hjärnan som kan behandla musik. Man kan till exempel delvis reparera afasi med hjälp av sång. Musiken stimulerar muskler, som till exempel i dans för parkisonpatienter.

Där musik finns är allt möjligt

Tvärsektoriella möten behövs för att öka förståelsen mellan vård och kultur. Men egentligen vet vi redan. Nu handlar det om hur kulturen ska blir en naturlig del i sjukvården och hur samarbetet ska se ut i praktiken. Det är ingen brist på evidens – till exempel presenterades ett alldeles aktuellt forskningsprojekt, Digitala kulturmöten, under dagen. Projektet visar, liksom övrig forskning, att musik förbättrar minnet, ger ett gemensamt språk, lindrar ångest, smärta och minskar stress. Förutom att den har en positiv inverkan på humöret.

Kultur i vården på riktigt

För vårdpersonal kan det handla det om att förstå och att våga, och att få en bättre arbetsmiljö på köpet. Då krävs det att kultur blir integrerad i vården på riktigt, inte som tillfälliga inhopp av inhyrda konsulter eller tidsbegränsade projekt. Arbetsområdet Kultur och hälsa i Region Kronoberg lyftes som ett hoppfullt exempel för framtiden.

Se Musik i Syds samlade arbete om Musik i vården. Här kommer en film från dagen att läggas upp.

Digitala konserter, gratis och för alla:

Kulturarenan https://kulturarenan.se/

Musik i Syd Channel https://musikisydchannel.se/language/sv/konserter/

 FÖR MER INFORMATION

Solvig Svensson

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 64 41, 0709-67 30 85