Fler nyheter

1 september 2017

Nationell transportplan 2018 - 2029

Torsdagen den 31 augusti lämnade Trafikverket över sitt förslag till nationell transportplan 2018 – 2029 till regeringen. Samtidigt skickade man ut planen på remiss till bland annat Region Kronoberg.

 

Kronoberg är en av landets största inpendlingsregioner med ett näringsliv som har ett stort behov av att hämta arbetskraft (inpendling) från kringliggande län. I förslaget finns det flera åtgärder inom men framförallt utanför länet som kommer att vara av stor betydelse för Kronoberg och södra Sverige. Åtgärder som förbättrar möjligheterna för länets invånare att resa till och från jobb, utbildning och fritid.

Bland åtgärderna finns ett par som är extra betydelsefulla. En ny stambana mellan Hässleholm och Lund, planerade åtgärder för Halmstad Central. De planer som presenterats för Markarydsbanan kommer bidra till att persontrafik kan startas på sträckan Markaryd - Halmstad.

De planerade åtgärderna för järnvägstrafiken i Jönköpings län kommer även de att bidra positivt och  på sikt knyta samman orter i Jönköping och Kronoberg.

Den transportplan som Trafikverket presenterat är i det stora positivt och kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige. Men vi saknar åtgärder för att bygga bort den flaskhals som järnvägen mellan Alvesta och Växjö är och här måste vi ha en dialog med regeringen och infrastrukturministern, säger Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen och politiskt ansvarig för nationell infrastruktur i Region Kronoberg.

För att förbättra järnvägstrafiken på Alvestas bangård, föreslås även ett triangelspår. En åtgärd som kommer att underlätta för framförallt näringslivets järnvägstransporter.  

När man tittar på förslagen på vägåtgärder känns det riktigt bra att det inte längre finns någon tvekan om att E4:an förbi Ljungby ska få motorvägsstandard, säger Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen och politiskt ansvarig för nationell infrastruktur i Region Kronoberg.

 Andra positiva nyheter i transportplanen är också att Trafikverket föreslår flera åtgärder på riksväg 25 (Boasjö - Annerstad, Sjöatorp - Alvesta V samt på Österleden i Växjö).

Får vi till Österleden kommer det att bli en positiv effekt dels för kommunen men även för den regionala trafiken i området, säger Per Hansson, infrastrukturplanerar. Men för att stärka de öst - västliga transporterna och för att förbättra trafiksäkerheten genom länet borde även riksväg 25, sträckan Hovmantorp – Lessebo funnits med.

Regeringen fattar det slutliga beslutet om för den nationella transportplanen våren 2018.

För mer information

Robert Olesen (S)

Robert Olesen (S)

1:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ordförande i regionstyrelsens personalutskott, ledamot i pensionärsrådet samt ersättare i samverkansnä...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 15

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Relaterade nyheter

Rapport visar: Det går bra för Kronoberg

18 januari 2018

Kronoberg har bra tillväxt och låg arbetslöshet – det visar den insatsrapport som Region Kronoberg tagit fram för 2017. Men en stor utmaning är fortfarande att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. R...

Region Kronoberg kan stödja småföretag med 6 miljoner

16 januari 2018

I december beslutade Tillväxtverket om checkar för digitalisering och internationalisering för 2018: 3 miljoner för respektive stödtyp. Affärsutvecklingscheckar är Region Kronobergs stöd till små före...

Succé i repris: 2 200 åttondeklassare anmälda till upplevelseverkstad om vård och omsorg

11 januari 2018

I vecka 3 och 4 kommer i stort sett alla åttondeklassare i Kronoberg att delta i en upplevelseverkstad på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Satsningen är möjlig tack vare ett nära samarbete mellan Region...

Kronobergspanelen, en medborgarpanel med möjlighet att påverka

9 januari 2018

I dagarna skickas närmare 1000 brev ut till slumpvis utvalda kronobergare, brev med en exklusiv inbjudan att vara med i Region Kronobergs webbpanel.