Fler nyheter

27 januari 2020

Nationell valideringskonferens i Växjö

Den 27-28 januari pågår en nationell konferens om kompetensförsörjning och livslångt lärande, där Region Kronoberg är medarrangör.

Att validera handlar om att bekräfta kunskaper människor fått i sitt yrkesliv eller i ett annat land så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning.

220 personer från hela Sverige deltar under konferensen och diskuterar validering som ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå.

Den så kallade valideringsdelegationen har under de senaste åren arbetat med att ta fram en nationell strategi för validering. Deras arbete är nu avslutat, och hur arbetet ska tas vidare är en av punkterna som kommer att diskuteras under konferensen.

Arrangör är Region Kronoberg tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Nordiskt samarbete för vuxnas lärande, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen. Konferensen pågår den 27-28 januari.

Läs hela programmet för konferensen

Relaterade nyheter

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...

130 000 kronor att söka för forskningsprojekt

13 februari 2020

FoU Kronoberg välkomnar nu bidragsansökningar för 2020. Fram till den 30 april kan du söka medel för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt knutna till socialtjänst samt hälso- och sjukvård...

Nationell valideringskonferens januari 2020

10 februari 2020

Presentation med storförläsningar i plenum Innehåll: Välkomna, Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg Vikten med validering, Christian Magnusson, Utbildningsdepartementet...

369 elever i Kronoberg ska söka en vård- och omsorgsutbildning

3 februari 2020

Den 8 januari gick startskottet för årets Upplevelseverkstäder på kliniskt träningscentrum i Växjö och Ljungby. Hit välkomnades alla Kronobergs åttondeklassare där de fick testa på arbete i vård och o...