Fler nyheter

11 december 2019

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 miljoner kronor under tre år från ERUF, Europeiska Regionalfonden.

Det här är ett bra exempel på samarbete mellan regional utveckling och hälso- och sjukvården inom Region Kronoberg. Att våra chefer inom hälso- och sjukvården förbättrar sin kunskap om digitaliseringens möjligheter kommer på sikt att komma våra patienter till nytta, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet förväntas uppnå en ökad förståelse för, ökad nyttjandegrad av och ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter och dess mervärde för medarbetare, patienter och samhället.

Ledarskap en viktig del

I projektet ingår tre delmoment:

Ett starkt ledarskap handlar om att ge cheferna inom hälso- och sjukvården en ökad förståelse för vad samhällets digitalisering innebär för Region Kronoberg samt hur man kan förbereda sin egen verksamhet på denna omställning.

Kommunikation i framkant är ett case för att föra vården närmare Kronobergaren genom digitalisering av patientkommunikation, utvecklad i samverkan med invånare, näringsliv och akademi.

En stödstruktur för ökad digitalisering ger projektet forum för samverkan - mötesplatser för medborgardialog och dialog med näringslivet med specifika utmaningar och behov i fokus

Vi har sökt de här medlen för att vi vill bygga en grundstruktur i Kronoberg, för att skapa en hållbar digital omställning med vårdkvalitet i fokus. Digitalisering är en stor omställning för verksamheten som kräver flexibilitet, innovation och samverkan, säger Kristina Lagerstedt, projektledare.

Totalt omfattar projektet 7 miljoner kronor. Region Kronoberg finansierar resterade 50 procent av projektet.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Kristina Lagerstedt

Projektledare DigiLyft

  • Telefon: 0767-25 97 35

Relaterade nyheter

Tandvårdsklinik i Växjö erbjuder drop in

27 januari 2020

Nu kan invånare i Kronoberg gå till tandläkaren på drop in. Varje fredag mellan klockan 7.30-10 går det att besöka Folktandvården Västerbron i Växjö utan att ha bokat tid.

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

24 januari 2020

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det for...

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...