Fler nyheter

11 december 2019

Nu lyfter digitaliseringen i Region Kronoberg

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 miljoner kronor under tre år från ERUF, Europeiska Regionalfonden.

Det här är ett bra exempel på samarbete mellan regional utveckling och hälso- och sjukvården inom Region Kronoberg. Att våra chefer inom hälso- och sjukvården förbättrar sin kunskap om digitaliseringens möjligheter kommer på sikt att komma våra patienter till nytta, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet förväntas uppnå en ökad förståelse för, ökad nyttjandegrad av och ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter och dess mervärde för medarbetare, patienter och samhället.

Ledarskap en viktig del

I projektet ingår tre delmoment:

Ett starkt ledarskap handlar om att ge cheferna inom hälso- och sjukvården en ökad förståelse för vad samhällets digitalisering innebär för Region Kronoberg samt hur man kan förbereda sin egen verksamhet på denna omställning.

Kommunikation i framkant är ett case för att föra vården närmare Kronobergaren genom digitalisering av patientkommunikation, utvecklad i samverkan med invånare, näringsliv och akademi.

En stödstruktur för ökad digitalisering ger projektet forum för samverkan - mötesplatser för medborgardialog och dialog med näringslivet med specifika utmaningar och behov i fokus

Vi har sökt de här medlen för att vi vill bygga en grundstruktur i Kronoberg, för att skapa en hållbar digital omställning med vårdkvalitet i fokus. Digitalisering är en stor omställning för verksamheten som kräver flexibilitet, innovation och samverkan, säger Kristina Lagerstedt, projektledare.

Totalt omfattar projektet 7 miljoner kronor. Region Kronoberg finansierar resterade 50 procent av projektet.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Kristina Lagerstedt

Projektledare DigiLyft

  • Telefon: 0767-25 97 35

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.