Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 september 2017

Nu ökar Region Kronoberg takten i arbetet för en hyroberoende vård

Vi gör det för att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg.

Från och med nu ska vi vara hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården halveras. Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – i alla Sveriges landsting och regioner.

Det vi gör nu kommer att ge många positiva konsekvenser på sikt, till exempel bättre kontinuitet och ökad trygghet för både patienter och personal. Men på kort sikt kommer det att märkas i delar av hälso- och sjukvården, framförallt på våra vårdcentraler. Bland annat kan väntetiderna bli något längre och alla som arbetar i vården kommer att behöva kraftsamla och samarbeta på nya sätt, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det finns en stor enighet och vilja att göra detta tillsammans och det känns roligt att se hur verksamheterna samarbetar på nya sätt och att vi redan tar kliv framåt i arbetet. Bland annat kommer psykiatrin vara helt oberoende av hyrpersonal inom kort.

Invånarkampanj

Just nu starta regionen en informationskampanj som riktar sig till invånarna för att förmedla kunskap om satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal – om utfasningsarbetet och varför vi gör det.

Mer information om Region Kronobergs satsning för att bli hyroberoende

För mer information

Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

Strategisk mediekommunikation och kriskommunikation. Stefan arbetar med att guida journalister till rätt person för att de i möjligaste mån ska få svar på sina frågor. I hans uppdrag ingår ävenstrateg...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 70, 0709-84 44 22

Relaterade nyheter

Rapport visar: Det går bra för Kronoberg

18 januari 2018

Kronoberg har bra tillväxt och låg arbetslöshet – det visar den insatsrapport som Region Kronoberg tagit fram för 2017. Men en stor utmaning är fortfarande att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. R...

Region Kronoberg kan stödja småföretag med 6 miljoner

16 januari 2018

I december beslutade Tillväxtverket om checkar för digitalisering och internationalisering för 2018: 3 miljoner för respektive stödtyp. Affärsutvecklingscheckar är Region Kronobergs stöd till små före...

Succé i repris: 2 200 åttondeklassare anmälda till upplevelseverkstad om vård och omsorg

11 januari 2018

I vecka 3 och 4 kommer i stort sett alla åttondeklassare i Kronoberg att delta i en upplevelseverkstad på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Satsningen är möjlig tack vare ett nära samarbete mellan Region...

Kronobergspanelen, en medborgarpanel med möjlighet att påverka

9 januari 2018

I dagarna skickas närmare 1000 brev ut till slumpvis utvalda kronobergare, brev med en exklusiv inbjudan att vara med i Region Kronobergs webbpanel.