Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 september 2017

Nu ökar Region Kronoberg takten i arbetet för en hyroberoende vård

Vi gör det för att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg.

Från och med nu ska vi vara hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården halveras. Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – i alla Sveriges landsting och regioner.

Det vi gör nu kommer att ge många positiva konsekvenser på sikt, till exempel bättre kontinuitet och ökad trygghet för både patienter och personal. Men på kort sikt kommer det att märkas i delar av hälso- och sjukvården, framförallt på våra vårdcentraler. Bland annat kan väntetiderna bli något längre och alla som arbetar i vården kommer att behöva kraftsamla och samarbeta på nya sätt, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det finns en stor enighet och vilja att göra detta tillsammans och det känns roligt att se hur verksamheterna samarbetar på nya sätt och att vi redan tar kliv framåt i arbetet. Bland annat kommer psykiatrin vara helt oberoende av hyrpersonal inom kort.

Invånarkampanj

Just nu starta regionen en informationskampanj som riktar sig till invånarna för att förmedla kunskap om satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal – om utfasningsarbetet och varför vi gör det.

Mer information om Region Kronobergs satsning för att bli hyroberoende

För mer information

Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

Strategisk mediekommunikation och kriskommunikation. Stefan arbetar med attguida journalister till rätt person för att de i möjligaste mån ska få svar på sina frågor. I hans uppdrag ingår ävenstrategi...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 70, 0709-84 44 22

Relaterade nyheter

Behandling med en helhetssyn för personer med ADHD - vinnare av kvalitetspriset

17 november 2017

Medicinska habiliteringsenheten tog hem Region Kronobergs kvalitetspris med sitt arbete för en mer patientsäker vård för personer med ADHD. Arbetet har lett till nöjdare patienter och en mer kontinuer...

Vårdcentralen Strandbjörket flyttar och blir nya vårdcentralen Skärvet

14 november 2017

Den 24 november öppnas portarna till Region Kronobergs nya vårdcentral Skärvet i Växjö. Före detta vårdcentralen Strandbjörket och jourläkarcentralen i Växjö startar om i helt nybyggda och större loka...

Försenad diagnos av hjärtbesvär

13 november 2017

Region Kronoberg har Lex Maria anmält en händelse på en vårdcentral i länet, en händelse där en patient trots upprepade besök inte fick rätt diagnos eller behandling.

Så ska kulturen utvecklas i Kronoberg

9 november 2017

Kulturen ska vara rörlig och på så vis bli tillgänglig för fler Kronobergare. Det är ett av fem prioriterade områden som lyfts i Kronobergs nya kulturplan. Planen, som beskriver hur kulturen ska utve...