Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 september 2017

Nu ökar Region Kronoberg takten i arbetet för en hyroberoende vård

Vi gör det för att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg.

Från och med nu ska vi vara hyroberoende av allmänsjuksköterskor, och antalet inhyrda specialister i allmänmedicin i primärvården halveras. Målet är att i januari 2019 vara helt oberoende av hyrpersonal – i alla Sveriges landsting och regioner.

Det vi gör nu kommer att ge många positiva konsekvenser på sikt, till exempel bättre kontinuitet och ökad trygghet för både patienter och personal. Men på kort sikt kommer det att märkas i delar av hälso- och sjukvården, framförallt på våra vårdcentraler. Bland annat kan väntetiderna bli något längre och alla som arbetar i vården kommer att behöva kraftsamla och samarbeta på nya sätt, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det finns en stor enighet och vilja att göra detta tillsammans och det känns roligt att se hur verksamheterna samarbetar på nya sätt och att vi redan tar kliv framåt i arbetet. Bland annat kommer psykiatrin vara helt oberoende av hyrpersonal inom kort.

Invånarkampanj

Just nu starta regionen en informationskampanj som riktar sig till invånarna för att förmedla kunskap om satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal – om utfasningsarbetet och varför vi gör det.

Mer information om Region Kronobergs satsning för att bli hyroberoende

För mer information

Stefan Ahlrik

Pressekreterare

Strategisk mediekommunikation och kriskommunikation. Stefan arbetar med attguida journalister till rätt person för att de i möjligaste mån ska få svar på sina frågor. I hans uppdrag ingår ävenstrategi...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 70, 0709-84 44 22

Relaterade nyheter

Att skapa ett hållbart och aktivt liv med diabetes

22 september 2017

Hur kan patienter på bästa sätt lära sig leva med diabetes och göra det till en del av sin vardag? Det har Karin Johansson, samordnare för hälso- och sjukvårdsutveckling i Region Kronoberg forskat i....

Gratis resa för skolelever bidrar till fullbokad utställning i Huseby

20 september 2017

Tillsammans med Tekniska museet och Huseby Bruk har projektet Mot nya höjder satt upp utställningen "Teknik – då, nu och imorgon". En utställning där vi får följa teknikens utveckling från dåtidens Hu...

Reoperation efter operation på magsäcken

15 september 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient efter en operation, fick genomgå ytterligare operation, en reoperation.

Region Kronoberg går vidare med heltid som norm

12 september 2017

Idag beslutade regionstyrelsen att heltid ska vara grundprincipen för alla nya tillsvidareanställningar i Region Kronoberg. Avsteg från grundprincipen ska endast kunna ske på den sökandes initiativ. A...