Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

22 januari 2018

Nu öppnar en ny gemensam sjukhusreception för Centrallasarettet i Växjö

För att få en funktionell reception för våra patienter har vi samlat alla mottagningskassor på ett ställe, i centrallasarettets entré. Som ett komplement finns det serviceterminaler där patienterna själva kan registrera sin ankomst. I samband med den nya receptionen har sjukhusets entréhall fått en ansiktslyftning.

Den 22 januari invigdes den nya gemensamma sjukhusreceptionen. Mottagningarna kommer stegvis införas i den nya receptionen. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2018.

Som förtroendevald känns det alltid viktigt att använda resurserna på rätt sätt och att göra det bättre för medborgarna. Den här receptionen är ett tydligt exempel på att båda delarna går att göra samtidigt, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S).

Förutom att förbättra servicen för patienterna är tanken med en gemensam sjukhusreception att frigöra tid i vården. De undersköterskor och medicinska sekreterare som idag bemannar receptionerna kan i stället lägga mer tid i vårdarbetet.

Sjukhusreceptionen kommer också att ha generösa öppettider, anpassade efter mottagningarnas och patienterna behov. Servicepersonal kommer att arbeta både bakom receptionsdisken och i anslutning till den.

De första receptionerna och mottagningar som flyttas ner till den gemensamma sjukhusreceptionen är:

  • dagkirurgiska enheten
  • lasarettsrehab (inkl. kuratorsmottagningen och logopedmottagningen)
  • ortopedmottagningen (inkl. bröstmottagningen och smärtmottagningen)
  • ögonmottagningen
  • öron-näsa-halsmottagningen

Serviceterminaler införs 

Serviceterminaler har införts där patienten kan registrera sin ankomst och betala sitt besök genom att knappa in sitt personnummer och betalkort. För den som behöver hjälp går det bra att fråga servicepersonalen som arbetar vid receptionsdisken.

Hela entréhallen förnyas

I samband med den nya receptionen får sjukhusets entréhall en ansiktslyftning. Genomströmning av patienter och medarbetare har kartlagts och utrymmen har setts över. Entréhallen ska uppfylla de krav som ställs på offentliga lokaler, både vad det gäller miljö, tillgänglighet och hygien.

Kontakt

Charlotta Svanberg (S)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Charlotta är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i FoU-beredningen och ersättare i regionstyrelsen och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 36

Katarina Andersson

Verksamhetschef kundservice och logistik

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 97 15

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...