Fler nyheter

10 januari 2020

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Förutom sin nya tjänst som chefläkare i Växjö arbetar Christian Möller också på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Göteborg sedan drygt 15 år. Rättsmedicinalverket arbetar på uppdrag av de allmänna domstolarna, bland annat med rättspsykiatriska undersökningar och riskutredningar inför eventuell tidsomvandling av livstidsstraff. 

Christian, som är disputerad, är van vid att arbeta med kvalitetsarbete och med att utforma olika styrande dokument för verksamheten. 

Det är med glädje, stolthet och ödmjukhet som jag börjar hos er, säger Christian. Jag uppfattar att Rättspsykiatriska regionkliniken är i en dynamisk fas, med tydligt fokus på patientsäkerhetsarbete och på adekvat psykiatrisk diagnostik och öppenhet tillsammans med ett strukturerat säkerhetsarbete. Dessutom finns en expansiv och produktiv forskningsenhet med flera lovande forskningslinjer. 

Tendensen att allt fler överlämnas till rättspsykiatrisk vård sätter också fokus på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö att även framöver vårda landets mest komplexa patienter tryggt, kompetent och patientcentrerat, menar Christian. 

Tidigare har Christian bland annat varit sektionschef/läkarchef på Psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetat som konsultläkare gentemot Kriminalvården Region Väst och för Kompetenscentrum för Doping samt har föreläst för och handlett personal inom kriminalvård, sjukvård och privata behandlingshem i frågor kring psykiatrisk diagnostik, behandling och bemötande.

Christian Möller ersätter Eva Lindström, som stannar kvar i sin roll som docent och arbetar vidare på klinikens forskningsenhet med fokus på långtidsuppföljning av diagnostiska bedömningar i den rättspsykiatriska vården. 

Om rollen som chefläkare

Chefläkaren arbetar övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och Lex Maria-anmälningar. Det är chefläkaren som ansvarar för att anmäla händelser som medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det. Chefläkaren kan också ge kunskapsstöd i medicinjuridiska frågor.

Kontakt

Tina Fogelklou

Verksamhetsområdeschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Tandvårdsklinik i Växjö erbjuder drop in

27 januari 2020

Nu kan invånare i Kronoberg gå till tandläkaren på drop in. Varje fredag mellan klockan 7.30-10 går det att besöka Folktandvården Västerbron i Växjö utan att ha bokat tid.

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

24 januari 2020

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det for...

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...