Fler nyheter

10 januari 2020

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Förutom sin nya tjänst som chefläkare i Växjö arbetar Christian Möller också på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Göteborg sedan drygt 15 år. Rättsmedicinalverket arbetar på uppdrag av de allmänna domstolarna, bland annat med rättspsykiatriska undersökningar och riskutredningar inför eventuell tidsomvandling av livstidsstraff. 

Christian, som är disputerad, är van vid att arbeta med kvalitetsarbete och med att utforma olika styrande dokument för verksamheten. 

Det är med glädje, stolthet och ödmjukhet som jag börjar hos er, säger Christian. Jag uppfattar att Rättspsykiatriska regionkliniken är i en dynamisk fas, med tydligt fokus på patientsäkerhetsarbete och på adekvat psykiatrisk diagnostik och öppenhet tillsammans med ett strukturerat säkerhetsarbete. Dessutom finns en expansiv och produktiv forskningsenhet med flera lovande forskningslinjer. 

Tendensen att allt fler överlämnas till rättspsykiatrisk vård sätter också fokus på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö att även framöver vårda landets mest komplexa patienter tryggt, kompetent och patientcentrerat, menar Christian. 

Tidigare har Christian bland annat varit sektionschef/läkarchef på Psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetat som konsultläkare gentemot Kriminalvården Region Väst och för Kompetenscentrum för Doping samt har föreläst för och handlett personal inom kriminalvård, sjukvård och privata behandlingshem i frågor kring psykiatrisk diagnostik, behandling och bemötande.

Christian Möller ersätter Eva Lindström, som stannar kvar i sin roll som docent och arbetar vidare på klinikens forskningsenhet med fokus på långtidsuppföljning av diagnostiska bedömningar i den rättspsykiatriska vården. 

Om rollen som chefläkare

Chefläkaren arbetar övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och Lex Maria-anmälningar. Det är chefläkaren som ansvarar för att anmäla händelser som medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det. Chefläkaren kan också ge kunskapsstöd i medicinjuridiska frågor.

Kontakt

Tina Fogelklou

Verksamhetsområdeschef rättspsykiatriska regionkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 44

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.