Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 september 2017

Ny hälsofrämjande enhet invigde sina lokaler

På torsdagen 31 augusti invigdes Primärvårdens hälsoenhets lokaler på Norrgatan 15 i Växjö.

Verksamheterna Navet, Primärvårdsdietisterna och Fysisk aktivitet på recept har från den 1 juni slagits samman och bildat Primärvårdens hälsoenhet. Syftet är att verka för en ännu större samsyn på hälsa och att samla kompetensen runt levnadsrelaterade problem för patienten på ett ställe.

På primärvårdens hälsoenhet arbetar sjuksköterskor, konsulenter, dietister och sjukgymnast. Tillsammans har enheten en mycket hög kompetens runt alkohol, narkotika, tobak, kost, fysisk aktivitet och spel om pengar.

Vi hoppas på att kunna ta ännu bättre hand om våra patienter genom bland annat teamarbete och transparens mellan oss då ohälsosamma levnadsvanor inte sällan förekommer i plural, säger avdelningschef Louise Lyster

På invigningen deltog ett hundratal personer från Region Kronoberg, länets kommuner, länsstyrelsen och privat drivna verksamheter. Vid strax efter 14.00 klipptes bandet och verksamheten förklarades invigd. Därefter sökte sig besökarna till konferensrummet där konsulent Lina Engsbråten en gång i halvtimmen höll en minidragning om verksamhetens uppdrag och arbetssätt. Det var ett uppskattat inslag som nästan alla gäster tog del av! Runt om i lokalen fanns också information och kuriosa som på något sätt tangerade verksamhetens frågor. 

När klockan slog 17.00 och alla gäster hade gått var kontentan tydlig, alla som besökt verksamheten idag har en viktig roll att fylla i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, det är ett arbete som behöver göras  från flera fronter för bästa resultat, säger Louise Lyster.

Kontakt

Louise Lyster

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 90

Catrin Mård

Verksamhetschef, primärvårdsrehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 88, 0709-67 30 76