Fler nyheter

21 maj 2018

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun.

Att ligga i framkant när det gäller digitalisering är strategiskt viktigt för våra verksamheter inom Region Kronoberg. Därför är jag idag glad att vi har kunnat rekrytera Peter Bergehamn som ny chef för IT och digitalisering, säger regiondirektör Martin Myrskog.


Peter Bergehamn har arbetet inom Växjö kommun sedan 2012. Innan dess har han arbetet inom den privata sektorn som IT-chef men även med att stötta andra IT-chefer. Inom Växjö kommun har Peter arbetet med att förändra IT-organisationen från en teknikdriven leveransorganisation till en samarbetspartner för digitalisering.

Jag har haft en bra och utvecklande tid på kommunen, men när den här möjligheten dök upp kände jag att det ett bra tillfälle att byta arbetsgivare, säger Peter Bergehamn tillträdande IT- och digitaliseringschef inom Region Kronoberg. Det som attraherar är den ambition jag upplever att regionen har när det gäller arbetet med digitalisering.

För mer information

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60
Peter Bergehamn

Peter Bergehamn

Tillträdande IT- och digitaliseringschef

  • Telefon: 0706-72 00 56

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...

Region Kronoberg satsar för barn och ungas psykiska hälsa

31 juli 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni att ge barn- och ungdomshälsan ett utökat uppdrag avseende förebyggande arbete. Uppdraget innebär att erbjuda stöd till samarbetspartners för att öka Krono...