Fler nyheter

14 januari 2019

Ny livsavgörande metod för snabbare bestämning av sepsisbakteriers behandlingsbarhet

Med en ny metod framtagen på mikrobiologen inom Region Kronoberg går det numera att snabbt och säkert bestämma vilken bakterie som ligger bakom en patients blodförgiftning – sepsis – och dessutom inom samma tid (4 – 8 timmar) avgöra om bakterien kan behandlas med viktiga antibiotika. Med tidigare metod kunde vi inte ge svar förrän dagen därpå.

För varje timme som går med obehandlad eller felaktigt behandlad sepsis ökar risken för allvarliga komplikationer med 10 procent, därför kan det vara livsavgörande att snabbt och säkert avgöra vilken bakterie som orsakar en patients sepsis och om denna är resistent eller behandlingsbar med vanligt använda antibiotika, säger professor och överläkare Gunnar Kahlmeter vid klinisk mikrobiologi Region Kronoberg.

Rätt behandling snabbare

När en patient fått blodförgiftning är tiden avgörande, i det akuta fallet bör man påbörja en behandling av patienten inom en timme. På så kort tid är det dessvärre inte möjligt att odla bakterier och testa dessa mot olika sorters antibiotika. Vid dessa tillfällen tvingas därför ansvarig läkare att göra en erfarenhetsbedömning och påbörja en empirisk behandling. Eftersom antibiotikaresistens varit ovanlig, har bakterier i huvudsak kunnat behandlas med i stort sett alla antibiotika och man har vant sig vid att det fungerar bra för det mesta. Man tror till och med att man är duktig på att förutsäga art och lämpligt antibiotikum. Nu stundar nya tider. Bakterierna blir mer och mer resistenta och vi tvingas i allt högre utsträckning ta till dyra och mycket potenta medel.  

I vissa länder, som till exempel länderna runt Medelhavet, riskerar läkare pga. hög antibiotikaresistens göra en felbedömning i 10 – 50 procent av sepsisfallen. Med den nya metoden utarbetad i Växjö förbättras därför möjligheterna för läkarna i länder med hög antibiotikaresistens att snabbare korrigera eventuella felbedömningar än vad som tidigare har varit möjligt.

Växjö, Europa och världen

I Europa har man sedan 2012 enats om en standardmetod för resistensbestämning, även den utarbetad i Växjö. Metoden som är både enkel att utföra och billig har ökat standardiseringen och likriktat bedömningen av det vi kallar resistensbestämning. Den är tillgänglig för alla nationer och används idag av i stort sett alla laboratorier i Europa och i allt fler delar av världen inklusive Australien, Brasilien och Kina för att nämna några. Men kraven på snabbare diagnostik och resistensbestämning har ökat och fortsätter att öka.

Efter önskemål från både kolleger och internationella myndigheter har vi alltså nu utarbetat denna metod som tar 4 till 8 timmar istället för tidigare standard på 16 till 20 timmar och som vi hoppas mycket på, säger professor och överläkare Gunnar Kahlmeter vid klinisk mikrobiologi Region Kronoberg.

Den nya snabbare metoden har funnits tillgänglig för världens alla laboratorier i drygt en vecka, men redan nu finns det en stor förväntan och efterfrågan på metoden. Den nya metoden sprids fort över världen och varje dag kommer det förfrågningar från alla världens hörn - Nya Zeeland, Australien, Kina, Sydafrika, Brasilien, Nordafrika med flera. Den web-sida där metoden presenterats tillhör ”The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” som organiserar internationella initiativ inom området resistensbestämning av bakterier och svampar (www.eucast.org).

Mikrobiologen ett viktigt nav

Utvecklingen fortsätter inom den mikrobiologiska verksamheten i Växjö, en verksamhet som drivs av Region Kronoberg tillsammans med Region Blekinge. Antalet antibiotika och bakteriearter som undersöks ökar hela tiden, detta för att rekommendationerna ska kunna fungera för flera.

Mikrobiologen i Växjö är även Svenskt nationellt referenslaboratorium för antibiotikaresistens.

Nya snabbmetoden är färdig och validerad

Processen utgår från ett blodprov som efter behandling i ett särskilt instrument kan påvisa bakterietillväxt i blododlingen. Snabbmetoden utförs sedan direkt från den positiva blododlingen och efter ytterligare fyra till åtta timmar kan man lämna besked till behandlande läkare som snabbt kan avgöra om redan insatt behandling är relevant eller om den behöver ändras.

Vinsterna med snabbmetoden är förstås störst för de länder som har hög antibiotikaresistens. Med den framtagna metoden får nu laboratorier runt om i världen en färdig och validerad metod att använda, säger Emma Jonasson, biomedicinsk analytiker vid Region Kronobergs mikrobiologiska laboratorium som varit huvudansvarig för att utarbeta den nya metoden.

Resistenta bakterier – ett hot

Att bakteriers känslighet för antibiotika minskar är känt. Alltfler arter blir resistenta mot allt fler antibiotika och i allt högre grad. I Sverige är vi rätt förskonade jämfört med de flesta andra länder. Hur fort resistensutvecklingen går och hur hög den blir beror bland annat på grundstrukturerna i samhället och i landets hälso- och sjukvård. Särskilt viktigt är det att förhindra spridning av resistenta bakterier inom organiserat omhändertagande av människor (hälso- och sjukvård, kommunal omsorg). Men det handlar också om befolkningens tillgång till näring, rent vatten, fungerande avlopp och så vidare eftersom levnadsförhållandena påverkar både individerna motståndskraft och spridningen av resistenta bakterier.

Kontaktperson

Gunnar Kahlmeter

Överläkare på klinisk mikrobiologi i Växjö

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 60, 0709-84 46 85

Pressbilder

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i tarmen anmäls enligt Lex Maria

14 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkad cirkulation till tarmen missbedömdes på ett av länets sjukhus.

Hög dos morfin anmäls enligt Lex Maria

5 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick 10 gånger högre dos än ordinerat på ett av länets sjukhus.

Äntligen nya, ljusa och funktionella lokaler för habiliteringen!

5 juni 2019

Nu har Solvändans habilitering flyttat till nya lokaler i form av ett nytt hus på Sigfridsområdet. Idag, den 5 juni invigdes de nya lokalerna. Den nya byggnaden för habiliteringen kommer ge en bättre...

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

5 juni 2019

Regionsamverkan Sydsverige med regionerna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat samverkansavtal med IP-Only som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att ta nya steg och äve...