Fler nyheter

16 maj 2018

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå fler, anpassas efter de förutsättningar som finns på landsbygden idag och bidra till en hållbar ortsutveckling.

Samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg man bor. Därför satsar vi nu vidare på att förbättra serviceutvecklingen i länet, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S).

Med ny teknik och höga klimatkrav sker idag förändringar i hur vi handlar mat, besöker offentliga institutioner eller tankar våra fordon. 

Med ett nytt program vill vi vara med och driva den utvecklingen snarare än att bevara befintliga strukturer. Vi vill skapa möjligheter att utveckla service som är bärkraftig över tid och bidrar till regional utveckling, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Region Kronoberg arbetar på flera sätt för en levande landsbygd. 2015 tog Region Kronoberg, som regionalt tillväxtansvarig myndighet, över ansvaret för servicefrågorna från Länsstyrelsen Kronoberg. Ansvaret innefattar:

  • Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län och
  • Delar av stödet till kommersiell service där stöd lämnas som investeringsbidrag, servicebidrag, särskilt driftstöd och hemsändningsbidrag.

Regeringen har gett Region Kronoberg ett erbjudande att förlänga arbetet för ett nytt regionalt serviceprogram till och med 2020. 2016-2018 har projektet Stärkt serviceutveckling i Kronobergs län genomförts. Alla Kronobergs kommuner, länsstyrelsen och ett antal kommersiella och lokala aktörer har deltagit i projektet. De som berörs ska få möjlighet att påverka det nya serviceprogrammet som ska vara klart i höst.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...