Fler nyheter

16 maj 2018

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå fler, anpassas efter de förutsättningar som finns på landsbygden idag och bidra till en hållbar ortsutveckling.

Samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg man bor. Därför satsar vi nu vidare på att förbättra serviceutvecklingen i länet, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S).

Med ny teknik och höga klimatkrav sker idag förändringar i hur vi handlar mat, besöker offentliga institutioner eller tankar våra fordon. 

Med ett nytt program vill vi vara med och driva den utvecklingen snarare än att bevara befintliga strukturer. Vi vill skapa möjligheter att utveckla service som är bärkraftig över tid och bidrar till regional utveckling, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Region Kronoberg arbetar på flera sätt för en levande landsbygd. 2015 tog Region Kronoberg, som regionalt tillväxtansvarig myndighet, över ansvaret för servicefrågorna från Länsstyrelsen Kronoberg. Ansvaret innefattar:

  • Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län och
  • Delar av stödet till kommersiell service där stöd lämnas som investeringsbidrag, servicebidrag, särskilt driftstöd och hemsändningsbidrag.

Regeringen har gett Region Kronoberg ett erbjudande att förlänga arbetet för ett nytt regionalt serviceprogram till och med 2020. 2016-2018 har projektet Stärkt serviceutveckling i Kronobergs län genomförts. Alla Kronobergs kommuner, länsstyrelsen och ett antal kommersiella och lokala aktörer har deltagit i projektet. De som berörs ska få möjlighet att påverka det nya serviceprogrammet som ska vara klart i höst.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.