Fler nyheter

7 december 2017

Ny satsning på programmering i skolan

Region Kronoberg satsar 1 110 500 kronor på att öka lärarnas kompetens om programmering. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden i dag.

Det här är ett positivt beslut som ökar kompetensen och gör att länet kan uppfylla regeringens digitaliseringsstrategi, säger Joakim Pohlman, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet kallas Make IT happen, har en total budget på 2 221 000 kronor och ska genomföras under 2018 och 2019.

Det här är en unik satsning där vi ska arbeta tillsammans med länets kommuner, Linnéuniversitetet, Tekniska museet och expertis från näringslivet för att öka lärarnas kompetens, säger Lennart Axelsson, samordnare i utbildningsfrågor.

Syftet är att stärka lärarens direkta arbete kring programmering i grundskolan och ge eleverna ökad kompetens om programmeringens betydelse för samhällsutveckling, entreprenörskap och teknikutveckling. Kunskap om programmering har stärkts i skolans styrdokument och det finns en efterfrågan på stöd.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Lennart Axelsson

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 91

Relaterade nyheter

300 000 till unga kulturcrew

14 december 2017

Region Kronobergs kulturnämnd satsar 300 000 kronor på projektet Kulturcrew. Projektet, som startar nästa år, syftar till att ge elever inflytande i kulturarrangemang på sin skola. Kulturcrew ska samt...

Region Kronoberg vill se bättre samordning mellan buss och tåg

12 december 2017

För att skapa ännu bättre förutsättningar för samhällen i Region Kronoberg att utvecklas och för att knyta de tre residensstäderna, Karlskrona, Kalmar och Växjö närmare varandra har en utredning genom...

Projektet Mot nya höjder kan bli Årets Kronobergare

11 december 2017

Mot nya höjder är en av fem nominerade till Årets Kronobergare 2017!

Nya EU-medel till Kronoberg

11 december 2017

ALMI Företagspartner Kronoberg AB får drygt 11 miljoner kronor av EU och Region Kronoberg för att stärka tillväxten och konkurrenskraften för företag i Kronoberg.