Fler nyheter

7 december 2017

Ny satsning på programmering i skolan

Region Kronoberg satsar 1 110 500 kronor på att öka lärarnas kompetens om programmering. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden i dag.

Det här är ett positivt beslut som ökar kompetensen och gör att länet kan uppfylla regeringens digitaliseringsstrategi, säger Joakim Pohlman, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet kallas Make IT happen, har en total budget på 2 221 000 kronor och ska genomföras under 2018 och 2019.

Det här är en unik satsning där vi ska arbeta tillsammans med länets kommuner, Linnéuniversitetet, Tekniska museet och expertis från näringslivet för att öka lärarnas kompetens, säger Lennart Axelsson, samordnare i utbildningsfrågor.

Syftet är att stärka lärarens direkta arbete kring programmering i grundskolan och ge eleverna ökad kompetens om programmeringens betydelse för samhällsutveckling, entreprenörskap och teknikutveckling. Kunskap om programmering har stärkts i skolans styrdokument och det finns en efterfrågan på stöd.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer beviljar medel.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Lennart Axelsson

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

7 miljoner till regionala projekt för tillväxt

21 mars 2018

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att ge regionala 1:1-medel till projekt om ungas intresse för teknik, cirkulär ekonomi och hållbarhet i översiktsplaneringen.

Nytt samarbete med Nobelmuseet i Kronoberg

20 mars 2018

Mot nya höjder är stolta över att utställningen Experiment visas i Kronoberg till hösten inom ramen för ett nytt samarbete med Nobelmuseet.

Brister i läkemedelshantering

20 mars 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte fått ett av sina ordinarie läkemedel på ett av länets sjukhus.

Folkhälsoenkät ska skapa förutsättningar för en bättre hälsa

16 mars 2018

Under våren skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 landsting och regioner ut nationella folkhälsoenkäten till 280 000 svenskar.