Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

11 december 2017

Nya EU-medel till Kronoberg

ALMI Företagspartner Kronoberg AB får drygt 11 miljoner kronor av EU och Region Kronoberg för att stärka tillväxten och konkurrenskraften för företag i Kronoberg.

Den andra beslutsomgången för 2017 inom Regionalfonden för Småland och Öarna hölls i Jönköping den 4-5 december. Då blev det klart att åtta projekt beviljades projektmedel i Strukturfondspartnerskapets prioritering.

Ett av projekten som beviljades medel var Växarena 2.0 med ALMI Kronoberg som projektledare. Växarena 2.0 fokuserar på en kraftfull satsning på affärsutveckling av små och medelstora företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden. 

Insatserna bygger på ett tillväxtprogram vilket riktar sig till företag som både vill växa och som har tillväxtpotential. Av stor betydelse är den uppsökande men resurskrävande verksamheten för att identifiera rätt företag att bjuda in för medverkan och de inledande tillväxtsamtalen. De deltagande företagen kommer att ingå i ett tillväxtprogram som består av tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar. Målsättningen är en ökning av omsättning och antal anställda till 50 % hos medverkande företag 5 år efter insatsen.

Växarena 2.0 kommer att samverka med näringslivsnätverk och organisationer samt med kommunernas näringslivskontor.

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd och länets kommuner finansierar projektet med 5,6 miljoner kr, Europeiska regionalfonden finansierar projektet med 5,6 miljoner kr.

Övriga projekt som beviljades medel

  • F-Lighter, Swerea Swecast AB
  • Innovation Runway, Science Park Jönköping AB
  • Växande besöksnäring, Regionförbundet I Kalmar län
  • INKOMST 4.0, ALMI Företagspartner Jönköping AB
  • Digital samhällsbyggnad, Gotlands kommun
  • Regional Digital Transformation, Linnéuniversitetet
  • Kulturarvsinkubator, Riksantikvarieämbetet

EU-programmet Småland och Öarna

Kontakt

Anne Karlsson (S)

Ersättare i regionfullmäktige samt vice ordförande Strukturfondspartnerskapet Småland och öarna

Anne är också ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0702-21 53 32

Therese Magnusson

Samordnare projektutveckling

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...