Fler nyheter

4 maj 2018

150 miljoner från South Baltic-programmet för att öka södra Östersjöområdets attraktions- och konkurrenskraft

Beslutskommittén för EU:s Södra Östersjöprogram beviljade den 27 april 2018 medel till 10 nya projekt för samarbete mellan regioner i Sverige, Polen, Litauen, Danmark och Tyskland.

Projekten som fått medel tilldelade kommer arbeta inom områden som rör besöksnäring, koldioxidsnål ekonomi, transport och arbetsmarknad. Sammanlagt får projekten dela på drygt 15 miljoner Euro. Från Kronoberg deltar Växjö kommun i projektet ”Parking Gets Smart”.

Nästa utlysning planeras vara öppen 1 oktober - 18 december 2018. Det finns 90 miljoner kvar att söka. Gröna miljö- och transportlösningar efterlyses främst men även projekt inom utbildning.

Mer information om projekten och programmet

Relaterade nyheter

Idag invigs Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagning

14 september 2018

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö oc...

MAT 2018 – för bra och regional mat

6 september 2018

I kväll invigs MAT 2018: Mötesplatsen för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid. MAT består bland annat av en matmarknad som lockar mer än 50 000 besökare varje år och ett 60-tal kostnadsfria...

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Historisk befolkningsökning i Kronoberg

25 juli 2018

Befolkningen i Kronoberg fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. De senaste fem åren har länet haft en högre befolkningstillväxt än riket och befolkningen har ökat i alla länets kommuner. Un...