Fler nyheter

4 maj 2018

150 miljoner från South Baltic-programmet för att öka södra Östersjöområdets attraktions- och konkurrenskraft

Beslutskommittén för EU:s Södra Östersjöprogram beviljade den 27 april 2018 medel till 10 nya projekt för samarbete mellan regioner i Sverige, Polen, Litauen, Danmark och Tyskland.

Projekten som fått medel tilldelade kommer arbeta inom områden som rör besöksnäring, koldioxidsnål ekonomi, transport och arbetsmarknad. Sammanlagt får projekten dela på drygt 15 miljoner Euro. Från Kronoberg deltar Växjö kommun i projektet ”Parking Gets Smart”.

Nästa utlysning planeras vara öppen 1 oktober - 18 december 2018. Det finns 90 miljoner kvar att söka. Gröna miljö- och transportlösningar efterlyses främst men även projekt inom utbildning.

Mer information om projekten och programmet

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

21 maj 2018

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs ar...

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

16 maj 2018

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå...