Fler nyheter

4 maj 2018

150 miljoner från South Baltic-programmet för att öka södra Östersjöområdets attraktions- och konkurrenskraft

Beslutskommittén för EU:s Södra Östersjöprogram beviljade den 27 april 2018 medel till 10 nya projekt för samarbete mellan regioner i Sverige, Polen, Litauen, Danmark och Tyskland.

Projekten som fått medel tilldelade kommer arbeta inom områden som rör besöksnäring, koldioxidsnål ekonomi, transport och arbetsmarknad. Sammanlagt får projekten dela på drygt 15 miljoner Euro. Från Kronoberg deltar Växjö kommun i projektet ”Parking Gets Smart”.

Nästa utlysning planeras vara öppen 1 oktober - 18 december 2018. Det finns 90 miljoner kvar att söka. Gröna miljö- och transportlösningar efterlyses främst men även projekt inom utbildning.

Mer information om projekten och programmet

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...