Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 februari 2020

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Vi håller bland annat på att ta fram en resursförsörjningsplan som beskriver vilka kompetenser som behövs i projektets olika faser. Samtidigt har vi inlett arbetet med detaljplanen, där vi kartlägger grundförutsättningarna för byggnation, trafik och infrastruktur, säger projektchef Stefan Lundin.

 Konkret innebär det till exempel att vi just nu utreder:

  • Omfattning av transporter till och från sjukhuset – såsom ambulanser, serviceresor och godstransporter
  • Hur man kan trafikera med olika färdmedel – cykel, bil, buss och tåg
  • Markförutsättningarna – till exempel ytprövning av vad marken tål
  • Mediaförsörjningen – el, vatten, värme, kyla och IT
  • Behovet av och möjligheter för olika servicefunktioner

Vi har precis tagit del av Växjö kommuns översvämningsanalys som visar att det inte finns någon risk för översvämning där vi placerar själva sjukhuset, berättar Stefan Lundin.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klar hösten 2021. I samarbete med arkitekter har regionen även börjat titta olika möjligheter att placera av en huskropp på tomten.

Rekrytering av samarbetsparter

Utifrån beslutet att genomföra projektet genom totalentreprenad enligt partnering pågår just nu förberedelser för upphandling av entreprenör.

Vi är också i slutskedet i upphandlingen av den vårdkonsult som kommer att vara ett stöd för oss i arbetet med att tydliggöra vad det nya sjukhuset ska erbjuda. Vårdkonsulten kommer bland annat att bidra med fördjupade analyser av:

  • vårdbehovet per diagnosområde/specialitet
  • utveckling av produktivitet inom vården
  • struktur för framtida vårdnivåer och flöden  

Mer om det nya sjukhuset

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

130 000 kronor att söka för forskningsprojekt

13 februari 2020

FoU Kronoberg välkomnar nu bidragsansökningar för 2020. Fram till den 30 april kan du söka medel för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt knutna till socialtjänst samt hälso- och sjukvård...