Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

14 februari 2020

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

Vi håller bland annat på att ta fram en resursförsörjningsplan som beskriver vilka kompetenser som behövs i projektets olika faser. Samtidigt har vi inlett arbetet med detaljplanen, där vi kartlägger grundförutsättningarna för byggnation, trafik och infrastruktur, säger projektchef Stefan Lundin.

 Konkret innebär det till exempel att vi just nu utreder:

  • Omfattning av transporter till och från sjukhuset – såsom ambulanser, serviceresor och godstransporter
  • Hur man kan trafikera med olika färdmedel – cykel, bil, buss och tåg
  • Markförutsättningarna – till exempel ytprövning av vad marken tål
  • Mediaförsörjningen – el, vatten, värme, kyla och IT
  • Behovet av och möjligheter för olika servicefunktioner

Vi har precis tagit del av Växjö kommuns översvämningsanalys som visar att det inte finns någon risk för översvämning där vi placerar själva sjukhuset, berättar Stefan Lundin.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klar hösten 2021. I samarbete med arkitekter har regionen även börjat titta olika möjligheter att placera av en huskropp på tomten.

Rekrytering av samarbetsparter

Utifrån beslutet att genomföra projektet genom totalentreprenad enligt partnering pågår just nu förberedelser för upphandling av entreprenör.

Vi är också i slutskedet i upphandlingen av den vårdkonsult som kommer att vara ett stöd för oss i arbetet med att tydliggöra vad det nya sjukhuset ska erbjuda. Vårdkonsulten kommer bland annat att bidra med fördjupade analyser av:

  • vårdbehovet per diagnosområde/specialitet
  • utveckling av produktivitet inom vården
  • struktur för framtida vårdnivåer och flöden  

Mer om det nya sjukhuset

Relaterade nyheter

Jättebra Kronoberg men vi behöver bli fler!

5 juni 2020

Sedan Region Kronoberg anslöt sig till tjänsten Sms-livräddare den första juni har 300 nya frivilliga livräddare anslutit sig via appen. Redan de två första dagarna skickades tre larm om misstänkt hjä...

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.