Fler nyheter

20 december 2018

Nytt regelverk ska göra det enklare för beställare av sjukresor

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa ett nytt och tydligare regelverk för beställning av sjukresor. En av orsakerna till det nya regelverket är att det tidigare funnits oklarheter som har ställt till det för såväl beställare som användare. Det nya regelverket börjar gälla från årsskiftet.

Några av de synpunkter vi har tagit till oss är möjligheten att beställa sjukresa lite senare på eftermiddagen än vad som har gällt hittills, säger trafiknämndens ordförande Peter Freij (S). Förhoppningen är att sjukhusens eftermiddagsrond ska stämma överens med beställningstiderna för resor, något som vi tror kommer att uppskattas av beställarna nu när tiden är flyttad till 16.00.

Alltid gratis med buss

Som patient ansvar man själv för att ta sig till och från sjukvård och tandvård. Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik i länet och bussen är vanligen förstahandsalternativet när man ska till och från sjuk- och tandvård. Genom att visa kallelsen till vårdbesöket för bussföraren åker man gratis med alla bussar i länet. Vid resa från sjukvården kan patienten visa sitt besökskvitto för att få resa hem gratis.

Beställa sjukresa

För att få åka sjukresa med servicebil ska den som upplever att man behöver åka bil kontakta sin vårdmottagning. Mottagningen bedömer vårdbehovet och beslutar om personen ska beviljas sjukresa med servicebil, vårdmottagningen ser sedan till att remissen kommer till Serviceresor och patienten kan sedan ringa till Serviceresor för att boka sin beviljade resa.

Ändringarna i regelverket är tänkt att öka möjligheten för de som har behov av sjukresa med servicebil att få tillgång till det och samtidigt minska på kostnaderna för sjukresor i Region Kronoberg.

Sjukresor med servicebil är till för patienter som av medicinska skäl inte kan ta sig på annat sätt till vården. Den bedömningen görs därför bäst av vårdinrättningen som patienten ska besöka, säger Maria Everthsson, verksamhetsutvecklare inom Region Kronoberg.

Alla som har ett giltigt färdtjänstintyg inom länet och/eller är 85 år eller äldre får alltid åka servicebil utan tillstånd från vårdmottagningen.

Vid årsskiftet höjs egenavgiften som patienten betalar med 50 kronor till 150 kronor enkel resa.

Serviceresor Kronoberg är en del av Länstrafiken och ordnar anpassade sjukresor till och från vården på uppdrag av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14
Peter Freij (S)

Peter Freij (S)

  • E-post: Det här är en e-postadressDet här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-77 68 06

Maria Everthsson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 69 87

Relaterade nyheter

Tätare i toppen men Region Kronoberg fortsatt bäst

23 maj 2019

Region Kronoberg fortsätter att behålla första platsen bland rikets regioner när det gäller andelen ekologiska livsmedel och det tack vare ett nära samarbete mellan kost- och restauranger och upphandl...

Specialisttandvårdens nya lokaler invigda

22 maj 2019

Under onsdagen invigdes specialisttandvårdens nya lokaler på Centrallasarettet Växjö. Med fler behandlingsrum och ny teknik ska verksamheten skapa bättre patientflöde och erbjuda snabbare behandlingar...

Som första region i landet får unga hjälp att sluta röka/snusa tillsammans med en vän

22 maj 2019

Ungdomar vill sluta röka/snusa tillsammans med en kompis. Som första region i landet har Region Kronoberg tillsammans med unga rökare/snusare tagit fram tobaksavvänjningsmodellen Fimpar du, fimpar ja...

Försenad diagnos av cancer

22 maj 2019

Region Kronoberg anmäler en händelse som skulle kunnat medföra en allvarlig skada enligt Lex Maria.