Fler nyheter

2 december 2019

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till akuten. Personer med till exempel sepsis, stroke eller svåra infektioner tas omhand på ett enhetligt sätt som skapar trygghet för både patienter och akutteamet.

Vi har jobbat med att utveckla det här omhändertagandet i ungefär ett år nu och vi har testat det nya arbetssättet på sjukhuset i Växjö sedan i mars. De akutteam som har testat det nya arbetssättet är väldigt positiva, säger Clas Hjertqvist, verksamhetschef för akutkliniken.

Arbetet innefattar ett samarbete med medicinkliniken, ambulansverksamheten, anestesikliniken och infektionskliniken.

Vi har haft ett bra omhändertagande om patienten även tidigare, men skillnaden är att det nya strukturerade arbetssättet gör att vi har samma omhändertagande för alla patienter oavsett vem man möter när man kommer till akuten. Vi har också skapat bättre kommunikation mellan yrkesgrupperna. Det ger ett lugn hos oss som arbetar och det lugnet speglas också till patienten, säger Julia Persson, som är ST-läkare på infektionskliniken och arbetar som jour på akuten. 

Det nya arbetssättet

När vi startade det här arbetet började vi med att omvärldsbevaka och tog kontakt med ett 15-tal akutmottagningar i Sverige. Arbetssätten skilde sig mycket åt, så vi har helt enkelt tagit det bästa från olika ställen och gjort vår egen variant, säger Clas Hjertqvist. 

Den stora förändringen är att det numera finns tydliga riktlinjer som gör att medarbetarna arbetar på samma sätt hela tiden. Det finns tydliga kriterier för vilka kompetenser som ska larmas när den här typen av patient kommer in till akuten. 

Nästa steg

I november startar det upp övningstillfällen där teamen övar på förfarandet för att alla ska känna sig säkra på sin roll när det verkligen gäller. Nu har ett arbete påbörjats för att se hur ett liknande arbetssätt skulle kunna se ut på akutmottagningen i Ljungby. Förhoppningar finns även på att kunna göra samma arbete för de svårast sjuka kirurgpatienterna.

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

27 november 2019

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionl...

Uppskattad föreläsning minskar oro inför förlossning

26 november 2019

Under ett år har kvinnokliniken anordnat föreläsningar för gravida kvinnor, med syfte att öka kunskapen om bäckenbotten och dela med sig av kunskap och tips inför förlossning. Utvärdering visar att fl...