Fler nyheter

7 mars 2018

Ökat förtroende i Kronoberg för 1177 Vårdguiden i ny hälso- och sjukvårdsbarometer

Kronobergarnas förtroende för vården i länet ligger över riksgenomsnittet. Det visar de senaste siffrorna från hälso- och sjukvårdsbarometern ”Vården i siffror”.

Förtroendet för 1177 Vårdguiden via telefon och 1177 Vårdguiden på webben ökar i Kronoberg, och ligger betydligt bättre än i resten av riket. Också förtroendet för våra sjukhus ligger över riksgenomsnittet.

Det är glädjande att de tillfrågade har ett bra förtroende för den vård som ges i Kronoberg oavsett om det är via telefon, webb eller fysiskt på något av våra sjukhus eller någon av våra vårdcentraler, säger Charlotta Svanberg (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

När de senast siffrorna granskas kan man se att de tillfrågade upplever att vården i länet ges på lika villkor, vilket är en viktig fråga. Tyvärr har dock förtroende för sjukvården som helhet minskat något sedan den tidigare mätningen.

Vi har under året genomfört flera olika åtgärder, bland annat ett intensifierat arbete med att minska hyrpersonalen, som på kort sikt kan påverka tillgängligheten till sjukvården. Men de signaler vi oftast får är att länsinvånarna är positiva till att vi nu lägger skattepengarna på våra egna medarbetare och att det blir en bättre kontinuitet på till exempel vårdcentralerna, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

 

Koncentrerad vård till enstaka sjukhus

Hela 77 procent av de tillfrågade ställde sig positiva till att koncentrera viss vård och behandling till enstaka sjukhus för att förbättra kvaliteten även om det skulle innebära längre resor.

 

Om hälso- och sjukvårdsbarometer 2017

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Överlag har det skett små attitydförändringar jämfört med för ett år sedan. Liksom tidigare år är det personer som är 70 år eller äldre som har högst förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting/region.  

Vi kan konstatera att de som kommer i kontakt med vården är betydligt mer nöjda med vården än medborgarna i stort. Vilket är ett bevis för att vården oftast fungerar mycket bra när man faktiskt behöver den, säger Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande

Till hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

Kontaktpersoner

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Charlotta Svanberg (S)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Charlotta är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i FoU-beredningen och ersättare i regionstyrelsen och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 36

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...