Fler nyheter

9 oktober 2018

Omorganisering av konsthandläggningen inom Region Kronoberg

För att stärka den interna konsten inom Region Kronoberg har den interna konsthanteringen under året flyttats från fastighetsavdelningen till kulturstaben.

Det är inom kulturnämnden som ansvaret för inköp och förvaltning av regionens konst finns samlat och därför är det naturligt att den interna konsthanteringen nu finns inom kulturstaben, säger Sunny Sandström, verksamhetschef regional utveckling.

Region Kronoberg äger idag cirka 6 500 konstverk i form av lös och fast konstnärlig gestaltning. Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att bidra till estetiska upplevelser för patienter, besökare och personal som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i offentliga miljöer genom inköp och uppdrag.

I samband med flytten till kulturstaben har ett arbete för att modernisera och förbättra registrering, skyltning och inventering av all konst inom Region Kronoberg påbörjats. Det handlar även om att se över möjligheterna att tillgängliggöra konsten för patienter och besökare. Inköp och förvaltning av konst inom Region Kronoberg ska följa regionens ”Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg” och ”Riktlinje för hantering och konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg. Tjänsten är idag en halvtidstjänst, för att bistå i arbetet med konst i samband med byggprojekt finns även en upphandlad konstkonsult sedan tidigare.

Kontaktperson:

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 60

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Hälso- och sjukvården anpassar organisationen för framtiden

11 oktober 2018

Från och med årsskiftet stärks ledningsstrukturen för sjukhusen för att stå bättre rustad för framtiden. Tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde - sjukhusvård.