Fler nyheter

9 oktober 2018

Omorganisering av konsthandläggningen inom Region Kronoberg

För att stärka den interna konsten inom Region Kronoberg har den interna konsthanteringen under året flyttats från fastighetsavdelningen till kulturstaben.

Det är inom kulturnämnden som ansvaret för inköp och förvaltning av regionens konst finns samlat och därför är det naturligt att den interna konsthanteringen nu finns inom kulturstaben, säger Sunny Sandström, verksamhetschef regional utveckling.

Region Kronoberg äger idag cirka 6 500 konstverk i form av lös och fast konstnärlig gestaltning. Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att bidra till estetiska upplevelser för patienter, besökare och personal som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i offentliga miljöer genom inköp och uppdrag.

I samband med flytten till kulturstaben har ett arbete för att modernisera och förbättra registrering, skyltning och inventering av all konst inom Region Kronoberg påbörjats. Det handlar även om att se över möjligheterna att tillgängliggöra konsten för patienter och besökare. Inköp och förvaltning av konst inom Region Kronoberg ska följa regionens ”Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg” och ”Riktlinje för hantering och konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg. Tjänsten är idag en halvtidstjänst, för att bistå i arbetet med konst i samband med byggprojekt finns även en upphandlad konstkonsult sedan tidigare.

Kontaktperson:

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 60

Relaterade nyheter

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.