Fler nyheter

9 oktober 2018

Omorganisering av konsthandläggningen inom Region Kronoberg

För att stärka den interna konsten inom Region Kronoberg har den interna konsthanteringen under året flyttats från fastighetsavdelningen till kulturstaben.

Det är inom kulturnämnden som ansvaret för inköp och förvaltning av regionens konst finns samlat och därför är det naturligt att den interna konsthanteringen nu finns inom kulturstaben, säger Sunny Sandström, verksamhetschef regional utveckling.

Region Kronoberg äger idag cirka 6 500 konstverk i form av lös och fast konstnärlig gestaltning. Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att bidra till estetiska upplevelser för patienter, besökare och personal som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i offentliga miljöer genom inköp och uppdrag.

I samband med flytten till kulturstaben har ett arbete för att modernisera och förbättra registrering, skyltning och inventering av all konst inom Region Kronoberg påbörjats. Det handlar även om att se över möjligheterna att tillgängliggöra konsten för patienter och besökare. Inköp och förvaltning av konst inom Region Kronoberg ska följa regionens ”Plan för konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg” och ”Riktlinje för hantering och konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg. Tjänsten är idag en halvtidstjänst, för att bistå i arbetet med konst i samband med byggprojekt finns även en upphandlad konstkonsult sedan tidigare.

Kontaktperson:

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 60

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.