Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

24 september 2018

Östersjöprogrammet beviljar medel till tre projekt från Småland och Öarna

Den 19-20 september möttes Östersjöprogrammets granskande kommitté i Tallinn. Mötet gick ut på att välja ut de mest lovande transnationella och stimulerande projekt inom prioriteringsområdena Innovationskapacitet, Förvaltande av naturresurser och Hållbar transport.

Det beslutades att 31 projekt får finansiering inom ramen för Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, varav tre projekt är från området Småland och Öarna. Dessa tre tillhör prioriteringen ”Förvaltande av naturresurser”.

Projekten är:

  • GRASS (svenska partners: Uppsala universitet i Visby – avdelningen Blått Centrum Gotland)
  • CONTRA (svenska partners: Linnéuniversitetet – Avdelningen Hälsa och livsvetenskap)
  • WATERDRIVE (svenska partners: Länsstyrelsen i Kalmar, Jordbruksverket i Jönköping, Västerviks kommun)

 

Mer information om utlysningen

Relaterade nyheter

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

"Tillväxtposition på topp trots strukturella utmaningar"

17 oktober 2018

Kronoberg är ett produktionslän med en stark entreprenörsanda. Här finns en blandning av små företag och stora världsledande företag som exempelvis Ikea, Nibe, Södra och Fortnox. Bakom Sveriges högsta...

Stort projekt för kompetensutveckling i vård och omsorg till Kronoberg

9 oktober 2018

Strukturfondspartnerskapet har beslutat att stödja projektet ”Framtid vård & omsorg” med ca 12 miljoner kronor under tre år från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ägs av Region Kronoberg och sk...

Internationell konferens om glas planeras till Småland 2020

8 oktober 2018

I maj 2020 planeras en tredagars konferens om glas med över tusen delegater från hela världen till Glasriket. Det är den internationella sammanslutningen Glass Art Society (GAS) som planerar att förlä...