Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

24 september 2018

Östersjöprogrammet beviljar medel till tre projekt från Småland och Öarna

Den 19-20 september möttes Östersjöprogrammets granskande kommitté i Tallinn. Mötet gick ut på att välja ut de mest lovande transnationella och stimulerande projekt inom prioriteringsområdena Innovationskapacitet, Förvaltande av naturresurser och Hållbar transport.

Det beslutades att 31 projekt får finansiering inom ramen för Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, varav tre projekt är från området Småland och Öarna. Dessa tre tillhör prioriteringen ”Förvaltande av naturresurser”.

Projekten är:

  • GRASS (svenska partners: Uppsala universitet i Visby – avdelningen Blått Centrum Gotland)
  • CONTRA (svenska partners: Linnéuniversitetet – Avdelningen Hälsa och livsvetenskap)
  • WATERDRIVE (svenska partners: Länsstyrelsen i Kalmar, Jordbruksverket i Jönköping, Västerviks kommun)

 

Mer information om utlysningen

Relaterade nyheter

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Sagolika Småland

5 december 2018

Den gångna veckan har vi nåtts av ett fantastiskt besked. Sagobygden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett stort erkännande. Sveriges första utnämning och Nordens andra. Det immateriella kultura...