Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

24 september 2018

Östersjöprogrammet beviljar medel till tre projekt från Småland och Öarna

Den 19-20 september möttes Östersjöprogrammets granskande kommitté i Tallinn. Mötet gick ut på att välja ut de mest lovande transnationella och stimulerande projekt inom prioriteringsområdena Innovationskapacitet, Förvaltande av naturresurser och Hållbar transport.

Det beslutades att 31 projekt får finansiering inom ramen för Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, varav tre projekt är från området Småland och Öarna. Dessa tre tillhör prioriteringen ”Förvaltande av naturresurser”.

Projekten är:

  • GRASS (svenska partners: Uppsala universitet i Visby – avdelningen Blått Centrum Gotland)
  • CONTRA (svenska partners: Linnéuniversitetet – Avdelningen Hälsa och livsvetenskap)
  • WATERDRIVE (svenska partners: Länsstyrelsen i Kalmar, Jordbruksverket i Jönköping, Västerviks kommun)

 

Mer information om utlysningen

Relaterade nyheter

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Biblioteken på landsbygden blir kreativa mötesplatser

1 februari 2019

Projektet Kreativa rum syftar till att få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Under våren och hösten 2018 har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Kronobe...